Zápis do MŠ

Informace k zápisu dětí do Mateřské školy ve Starém Mateřově pro školní rok 2024/2025:

Vážení rodiče,
vkládáme informace k přijímacímu řízení do mateřské školy, který bude probíhat dne 14.05.2024 od 8:00 do 15:30. Kritéria k přijímacímu řízení a podrobné informace naleznete v příloze.
Žádost o přijetí dítěte je možné doručit ve stanoveném termínu 14.05.2024 do mateřské školy následujícími způsoby:
– osobním podáním ve škole, lze využít možnost rezervace času pro osobní podání,
– datovou schránkou (soukromé osoby, nikoliv pracovní datovou schránkou) v termínu sběru žádostí,
– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nestačí pouze prostý e-mail),
– poštou – doporučeně (rozhodující je datum podání na poštu).
Informace k přílohám žádosti:
– řádné PODPISY na žádosti,
– potvrzení dětského lékaře,
– rodný list dítěte (při zaslání žádosti přiložit prostou kopii, při osobním podání ředitelce – doložit k nahlédnutí),
– průkaz zdravotní pojišťovny dítěte. Při osobním podání ředitelce – doložit k nahlédnutí,
– občanský průkaz zákonného zástupce. Při osobním podání ředitelce – doložit k nahlédnutí,
– doložení skutečného bydliště.

Zápis-do-MŠ-pro-školní-rok-2024-2025