Paramo, a.s. – stavební práce

Ke stažení:

Dopis – možnost evakuace

Příloha 1 – opatření

Příloha 2 – mapa

 

Uzavírka nájezdové rampy prodloužena do 4. září 2016

Modernizace silnice I/37 – uzavření nájezdové rampy (1. 7. 2016 – 31. 8. 2016)

Od 1. 7. 2016 bude uzavřena nájezdová rampa mezi komunikací I/37 (Chrudim –Hradec Králové) a silnicí I/2 (Dukla –Přelouč).

Pro zajištění eliminace dopravních komplikací, vyvolaných těmito dopravními změnami, přistoupilo Ředitelství silnic a dálnic k výstavbě provizorního sjezdu na MUK Palackého, který bude odvádět dopravu z  komunikace I/37 ve směru od Chrudimi na Hradec Králové zpět k vlakovému nádraží. A zároveň částečně nahradí funkci uzavřené rampy u Závodiště.

Tyto dopravní opatření potrvají až do konce prázdnin. Od 1. září bude částečně zhotoven Kruhový objezd u Závodiště a zprovozněna rampa na Přelouč.

Zdroj: více informací zde

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy (přechodná úprava provozu) + Přílohy

 

Nadjezd Paramo čeká o víkendu velké dopravní omezení

O víkendu čeká řidiče v souvislosti s realizací druhé etapy stavby Pardubice – Trojice dopravní omezení na komunikaci I/37 v úseku nadjezd Paramo. Z důvodu prací spojených s vyztužením mostního provizoria bude v sobotu 6. února od 8 do 14 hodin řešen provoz na 40metrovém úseku kyvadlově. Dopravu budou řídit pracovníci stavby. V neděli 7. února nechá stavitel, tedy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), uzavřít mostní provizorium mezi 13. a 16. hodinou úplně.

Zdroj: zde

 

Stavba silnice I/37 v Pardubicích u Trojice byla zahájena

….. Silnice I/37 bude rozšířena ze stávající dvoupruhové na komunikaci čtyřpruhovou, dělenou středním dělicím pásem. Křížení komunikací v dolní křižovatce mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Závodiště bude řešeno okružní křižovatkou se dvěma samostatnými odbočovacími pruhy vpravo a jedním samostatným jízdním pruhem ve směru Hradec Králové – Chrudim vedeným mimo křižovatku. Dojde k rozšíření rampy mimoúrovňové křižovatky Závodiště. ……

mapka

Zdroj: http://www.pardubickykraj.cz/aktuality/80553/stavba-silnice-i/37-v-pardubicich-u-trojice-byla-zahajena

 

 

Se stavbou silnice u Parama se zvýší riziko možného nálezu nevybuchlé munice

Zdroj (z 2.3.2015): http://www.pardubice.eu/urad/radnice/pro-media/tiskove-zpravy/se-stavbou-silnice-u-parama-se-zvysi-riziko-mozneho-nalezu-nevybuchle-munice/

 

Úplná uzavírka nadjezdu Paramo

v úseku: silnice I/2 (rampy) na MUK Pardubice – Závodiště; Termín uzavírky: 5.7.2013 – 0:00 hod. do 7.7.2013 – 24:00 hod

Na základě rozhodnutí odboru dopravy Krajského úřadu Pardubického kraje, v termínu od 5.7.2013 – 0:00 hod. do 7.7.2013 – 24:00 hod. proběhne úplná uzavírka silnice I/2 (rampy) na MUK Pardubice – Závodiště.

Důvodem uzavírky je pokládka vrchní obrusné vrstvy na části stavby „I/37 Pardubice – Trojice“, I. etapa.

Z důvodu uzavírky jsou stanoveny objízdné trasy – jižní trasa přes Chrudim – Heřmanův Městec – Rozhovice – Pardubice, Staré Čivice (obousměrně) a severní trasa přes Lázně Bohdaneč – Živanice – Přelouč (jednosměrně).

Zdroj: http://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-dopravy/aktualni-dopravni-omezeni/uplna-uzavirka-nadjezdu-paramo/

 

Evakuace již nehrozí

Dne 20. května 2013 PČR oznámila, že již nehrozí evakuace z důvodu nalezení letecké munice. Výkopové práce byly ukončeny.

http://www.pardubice.eu/urad/radnice/pro-media/tiskove-zpravy/vykopove-prace-u-parama-skoncily-evakuace-uz-nehrozi/

 

Stavební práce v oblasti společnosti Paramo, a.s. –
2012 – 2015

České dráhy připravily krizový scénář kvůli PARAMU (25.1.2013)

Dovolujeme si informovat cestující o konání stavebních prací a možných dopadech do organizace železničního provozu. Stavební práce, jejichž investorem nejsou ani České dráhy ani Správa železniční dopravní cesty, budou probíhat v těsné blízkosti tranzitního železničního koridoru v obvodu železniční stanice Pardubice hl.n., v areálu společnosti PARAMO, v pracovních dnech od 28. ledna 2013 vždy v době od 7 do 17 hodin, po dobu cca 8 týdnů.

Během první etapy prací, kdy budou hloubeny drenážní jámy, může dojít k nálezu nevybuchlé munice z 2. světové války – příslušný prostor byl cílem několika vln silného bombardování.

V případě, že by došlo k nálezu podezřelého předmětu, jež by si vyžadoval přijetí bezpečnostních opatření, může být složkami Integrovaného záchranného systému nařízeno i omezení či zastavení drážní dopravy v uzlu Pardubice. Krajním bezpečnostním opatřením může být i nařízení vyklizení prostor nádraží ČD a jeho okolí (vyhlášení lokální evakuace). V tomto případě by ČD musely v uzlu Pardubice zavést náhradní autobusovou dopravu. Více informací naleznete zde

Rámcové jízdní řády náhradní autobusové dopravy:

· Trať 238: V úseku Medlešice – Chrudim (-Havlíčků Brod) zde (linka M)

· Trať 031: V úseku Pardubice-Rosice nad Labem – Hradec Králové hl.n. zde

· Trať 010: V úseku Choceň – Pardubice-Pardubičky zde

· Trať 010: V úseku Přelouč – Kolín zde

· Alternativní jízdní řád autobusové dopravy na zastávce Pardubice, Masarykovo náměstí naleznete zde

Bližší informace Vám poskytnou zaměstnanci dopravce České dráhy u osobních pokladen nebo doprovod regionálních vlaků.

Zdroj: http://www.pardubickykraj.cz/aktuality/72930/ceske-drahy-pripravily-krizovy-scenar-kvuli-paramu

 

Stručná zpráva 19. 1. 2013

Ve čtvrtek 17. ledna proběhl orientační pyrotechnický průzkum kvůli připravovaným zemním pracím, které budou probíhat v lokalitě U Trojice. Příští týden dojde k vybudování přístupové cesty, skrývce ornice, k ručnímu vykopání sondy pro upřesnění inženýrských sítí a dokončení přípravných prací. Od 28.1. začne vlastní hloubení šachtic za stálé přítomnosti pyrotechnika.

Zdroj: http://www.pardubice.eu/urad/radnice/media/strucne-zpravy/2013/vykop2.html

Provoz MHD při případné evakuaci

Vzhledem k možnosti vyhlášení evakuace v případě nálezu nevybuchlé munice v lokalitě U Trojice byl zpracován seznam omezení, která by v tomto případě musel Dopravní podnik přijmout na svých linkách. Seznam ve  formátu pdf najdete zde Provoz MHD při případné evakuaci.

Zdroj: www.dpmp.cz

 

Aktuální informace – zahájení prací až 7.1.2013

GEOtest, a.s. jako generální dodavatel sanačních prací na odstraňování staré ekologické zátěže ve společnosti Paramo, a.s. obdržel stavební povolení č.j. KrÚ/65525/2012/OŽPZ ze dne 24.10.2012, které nabylo právní moci dne 16.11.2012 a tudíž mohou být zahájeny výkopové a stavební práce na vybudování dvou sanačních drénů na lokalitě Pardubice – Svítkov (ul. Přerovská, U Trojice).

Z organizačně-technických důvodů a z důvodu časové minimalizace možného ohrožení obyvatel a majetku budou výkopové a stavební práce zahájeny 7.1.2013. Upozorňujeme, že termín může být posunut v případě velmi nepříznivých klimatických podmínek.
S pozdravem

Mgr. Vladimír Vavruška
GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
mobil 720 366 532
tel. 548 125 412
fax 545 217 979

Zdroj: http://www.hzscr.cz/clanek/aktualni-informace.aspx

 

 

Evakuace kvůli nevybuchlým bombám by postihla tisíce lidí

Více než dvě stovky posluchačů se zúčastnily dnešní besedy o evakuaci, která by se občanů dotkla v případě nálezu nevybuchlé letecké pumy během zemních prací v okolí Parama. Domovy, pracoviště i školy by museli opustit všichni nalézající se v okruhu 1100 metrů od místa nálezu.

„Na besedě byli přítomni zástupci republikové i městské policie, zástupci hasičského záchranného sboru i odborníci z Pyrotechnické služby Policie ČR. Lidé, kterých se evakuace může týkat, dostali odpovědi na všechny své otázky, například kdy a jak bude evakuace vyhlášena, jak dlouho potrvá, jak se mají zachovat a co vzít s sebou, jak bude postaráno o děti ve školách či školkách, jak o majetek evakuovaných, ale například i jak bude munice likvidována a podobně,“ řekl vedoucí oddělení krizového řízení magistrátu Jiří Kyncl.

Samotné zemní práce, při nichž mohou být nevybuchlé bomby nalezeny, začnou v polovině listopadu. Na celém území Pardubic může být z období náletů na Pardubice během druhé světové války v zemi podle odhadu pyrotechniků až stovka nevybuchlých leteckých pum, podstatná část pak právě v lokalitě u Parama. Příprava na likvidaci pum, hrozících i po téměř 70 letech širokému okolí, je jednou z největších akcí pyrotechnické služby na území České republiky. Podle ředitele Pyrotechnické služby PČR Michala Dlouhého je pravděpodobnost nálezu vysoká a bezpečnostní opatření nelze podcenit.

Evakuační plán zpracovaný pro případ nálezu nevybuchlé munice v lokalitě U Trojice počítá s vyklizením oblasti v okruhu 600 a následně 1100 metrů od místa nálezu. Evakuovány by musely být také oblasti do vzdálenosti 1100 metrů podél trasy, kterými by puma v případě nutnosti byla převážena k likvidaci. Jen v kruhové evakuační zóně by muselo opustit domovy na dva tisíce lidí, v zóně podél přepravní trasy dokonce až deset tisíc lidí. Na území Pardubic by musely být evakuovány dvě mateřské a tři základní školy a na trase převozu dalších šest školských zařízení. Případný nález nevybuchlé bomby by se samozřejmě dotkl také dopravy. Uzavřen by byl vjezd do města od Přelouče, ale také příjezd od dálnice pokračující na Chrudim. Veškerá automobilová doprava by tak směřovala do centra města, dopravní podnik, který má svážet evakuované, by musel opustit své sídlo s dispečinkem na Dukle a také Paramo by muselo přijmout bezpečnostní opatření. Zastavena by byla i železniční a letecká doprava, v evakuační zóně je rovněž autobusové nádraží.

Obsáhlé informace ohledně bezpečnostních opatření lidé najdou na webu města www.pardubice.eu.

Vendula Fižová
tisková mluvčí

Zdroj: http://www.pardubice.eu/urad/radnice/media/tiskove-zpravy/tz2012/tisk121024-evakuace.html

 

středa 24. října 2012 v 17 hodin v ABC klubu na Olšinkách – veřejná beseda

Co se stane v případě, že během zemních prací v okolí Parama bude nalezena nevybuchlá munice z 2. světové války?
Jak budou nebezpečné nálezy likvidovány a jak je připravena ochrana obyvatel?
Jak se o tom lidé dozvědí a jak se mají zachovat?
Na tyto a další otázky dostane veřejnost odpovědi během veřejné besedy, která se uskuteční ve středu 24. října od 17:00 v ABC klubu na Olšinkách.

ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ! – Beseda, na níž veřejnost získá veškeré informace týkající se evakuace obyvatel v případě nálezu nevybuchlé munice v okolí Parama se neuskuteční 24. října v 17:00 v Ideonu, jak bylo původně avizováno, ale ve stejný den i hodinu v ABC klubu na Olšinkách.

 

Informace veřejnosti pro případ nálezu nevybuchlé letecké munice

odkaz na stránky Města Pardubice

 

 

 

UZAVÍRKY A OBJÍZDNÉ TRASY
– ÚPRAVA MOSTU U PARAMA

 

Rozhodnutí (Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy, silničního hospodářství a investic)

 

Nové uzavírky omezí dopravu v Pardubicích a Vysokém Mýtě

(5.10.2012) Pardubice  – Krajský úřad Pardubického kraje povolil v těchto dnech několik uzavírek, které ovlivní dopravní situaci v kraji. Ta nejbližší se týká Velké Pardubické, kdy silnice I/37 u závodiště bude vyhrazena pro parkování návštěvníků dostihů v den konání závodů, další uzavírka bude následovat ve stejné lokalitě z důvodu výstavby podchodu pro pěší a cyklisty. Po deset dní čeká částečná uzavírka také řidiče, kteří budou projíždět Vysokým Mýtem. Bude se tam opravovat živičný kryt vozovky.

V den konání 122. Velké Pardubické České pojišťovny, tedy 13. října, bude od 7 hodin ráno do 19 hodin zcela uzavřen úsek silnice č. I/37 u dostihového závodiště. Na silnici bude zřízeno vyhrazeného parkování pro návštěvníky dostihů. Objízdné trasy jsou stanoveny přes centrum Pardubic a budou řádně vyznačeny.

Po skončení dostihů, od pondělí 15. října, začne částečná uzavírka 200metrového úseku větve mimoúrovňové křižovatky silnice I/2 u závodiště, kde se až do 30. dubna příštího roku bude stavět podchod pod rampou křižovatky. Silniční provoz ve směru Přelouč – Pardubice bude veden po staveništi a pro směr Pardubice – Přelouč jsou stanoveny objízdné trasy. Hlavní objízdná trasa je vedena přes Lázně Bohdaneč a Živanice, další objízdná trasa bude značena přes Staré Jesenčany, Dubany, Čepí a zpět do Pardubic, Starých Čivic.

Doprava bude dočasně ztížená také při průjezdu Vysokým Mýtem. Nový povrch dostane necelý kilometr úseku silnice I/35 na průtahu městem,od křižovatky s ulicí Pražská po křižovatku s ulicí Prokopa Velikého. Částečná uzavírka bude trvat od 15. října do 25. října. Pro směr Litomyšl – Holice bude doprava vedena po volné polovině vozovky, pro směr opačný budou vyznačeny objízdné trasy po městě.

Zdroj: http://www.pardubickykraj.cz/aktuality/71745/nove-uzavirky-omezi-dopravu-v-pardubicich-a-vysokem-myte

 

Stavební práce silnice I/37, křiž. s I/2, Pardubice V, Pardubice

Pardubice V, Kraj: Pardubický

silnice I/37, křiž. s I/2, Pardubice V, Pardubice, stavební práce,
Od 15.10.2012 07:00 Do 30.04.2013 23:59, uzavírka jednoho jízdního pruhu silnice I/2 – větve mimoúrovňové křižovatky Závodiště v Pardubicích, uzavřen jízdní pruh ve směru od silnice I/37 na silnici II/322 (ul. Teplého), km 87,300 – 87,500. Objízdná trasa: směr Pardubice – Přelouč

A) I/37 Pardubice, MUK Doubravice, I/36 Pardubice – Lázně Bohdaneč, II/333 Lázně Bohdaneč – Živanice – Břehy – Přelouč, zpět na I/2

B) I/37 Pardubice, III/32226 Pardubice – Staré Jesenčany – Třebosice – Dubany, III/32229 Dubany – Čepí, III/3434, III/32228 Čepí Pardubice, Staré Čivice, zpět na silnici I/2,

Vydal: Krajský úřad Pardubického kraje               Událostí je ovlivněn jeden směr provozu

Zdroj: http://www.zakruta.cz/dopravni-informace/2129b/#bdi-2129b

 

Další zdroj: Pardubický deník 15. 10. 2012