Dramatický kroužek

Historie

1918 – první zmínky o místním ochotnickém divadle (v této době měla obec 470 obyvatel) spolková činnost v rámci ÚMDOČ nejvíce se hrály komedie, veselohry, dramata, hry zaměřené na dobu nár. obrození, hry se zpěvy, operety, pohádky – dětský soubor, spolek měl asi 40 členů včetně hudebníků, představení se konala buď v hostinci nebo v přírodě (např. v parku pana K.Štěpánka se hrála Lucerna)literatura spolku – Ottův divadelní slovník, měsíčník ÚMDOČ

1938-1945 – v době okupace se nejvíce hrály operety, činnost spolku byla v této době rozsáhlá, později došlo k omezení – musely se podávat žádosti o povolení určité hry1945 – činnost spolku ožívá, hrají se většinou hry z venkovského prostředí (Jirásek, Stroupežnický), velká návštěvnost zejména na představeních hraných v přírodě (Štěpánkova zahrada – hra Lešetínský kovář, na obecní návsi u Močidla – hra Naši furianti)

1948 – vzniká dramatický kroužek ČSM, který po dvou letech zaniká

1951 – Osvětová beseda, je zvolen správce Osvětové besedy a ten se později stává režisérem, na scénu přicházejí hry světových klasiků – Moliére, Gogol… spolupráce s OPS Pardubice

1954 – založen Dětský recitační soubor, byl zrestaurován malý sál pro hraní dětského a loutkového divadla (110 sedadel – v bývalém hostinci U Jedličků), v tomto roce byl také založen Loutkářský kroužek pod vedením dospělích

1954-1960 – děti sehrály několik pohádek na nové scéně (Moudrý zlatník, Stříbrná studánka Barabuš, Zlaté srdíčko)
– Literární pásma říkadel a písní k oslavám
– kroužek loutkářů hrál pohádky asi 4x do roka, někdy i více, účastnil se na různých přehlídkách (v r.1960 se soubor umístil na 1. místě se hrou Voják ve městě lhářů)

1961 – soubor nastudoval hru F.G.Lorcy Čarokrásná ševcová, tato hra měla několik úspěšných repríz a byla navržena OPS Pardubice do okresní soutěže ve Starých Ždánicích – u obecenstva i porotců měla velký úspěch, získala 3 diplomy (herecký výkon, režijní činnost, scénickou výpravu), do dalšího kola však nepostoupila, protože nebyla ideově vhodná k 41. výročí založení KSČ, v tomto roce spolek končí svou činnost, během dalších dvou let uzavírá svou činnost i Loutkářský kroužek, pod hlavičkou Osvětové besedy jsou v sále promítány filmy a konají se různé besídkyod roku 98 – jednou za rok se sejde 12-15 nadšenců a připraví pohádku pro děti (15 – 20 min dlouhou), např. Sněhurka a sedm trpaslíků, Mrazík, atd…

Lucifera a její družina (co kus, to originál) - zleva: Procházková M., Malá M., Procházka T., Dubišarová R. Mrazík