Předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009

Prezident republiky vyhlásil dne 9. července 2009 svým rozhodnutím č. 207/2009 Sb.
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na dny 9. a 10. října 2009
(§ 17 odst. 2 Ústavy a § 1 odst. 3 zákona)

zdroj: www.mvcr.cz

 

Ukončení příprav voleb

„Státní volební komise …. uložila všem volebním orgánům neprodleně ukončit plnění úkolů vyplývajících z harmonogramu pro přípravu voleb do Poslanecké sněmovny, které se měly konat ve dnech 9. a 10. října 2009, ….“

Zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/zpravodajstvi-tiskova-zprava-statni-volebni-komise.aspx