do zastupitelstva obce 2010

volby do zastupitelstva obce a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR (výsledky ZDE)

se konaly souběžně 15. – 16. října 2010

 

VÝSLEDKY VOLEB do zastupitelstva obce

Zvolení zastupitelé:

Pavel Sehnoutek

Vladislava Huňáčková

Alena Klímová

Aleš Janda

Daniela Slepčíková

Jiří Doležal

Jaroslav Pilný

 

Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty; hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu

Sdružení nezávislých kandidátů
(1408 hlasů); hranice 193,6
Spojený Mateřov (700 hlasů);
hranice 110
Pavel Sehnoutek          242 hlasů Tomáš Pozdník    104 hlasů
Vladislava Huňáčková 228 hlasů Jitka Kubecová     101 hlasů
Daniela Slepčíková      171 hlasů Jiří Doležal            122 hlasů
Alena Klímová               207 hlasů Ladislav Kratochvíl 79 hlasů
Štefan Ivanič                 179 hlasů Emil Walter            100 hlasů
Aleš Janda                    194 hlasů Jaroslav Pilný        115 hlasů
Daniela Haldová          170 hlasů Radka Kocková       79 hlasů
Šárka Kučerová              17 hlasů

Z možných 373 voličů se jich k volbám dostavilo 302, tj. 80,965 %.

 

 

 

 

 

 

Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 15. a 16. října 2010 svým rozhodnutím ze dne 18. června 2010, publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 207/2010 Sb. Příslušná částka Sbírky zákonů byla rozeslána dne 25. června 2010. Za den vyhlášení je tak považován 25. červen 2010.

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky (I. kolo) vyhlásil prezident republiky na dny 15. a 16. října 2010 svým rozhodnutím ze dne 18. června 2010, publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 207/2010 Sb. Za den vyhlášení je tak považován 25. červen 2010.
Druhé kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování v tomto případě bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že volby proběhnou ve dnech 22. a 23. října 2010.

Zdroj: www.mvcr.cz