Úřední deska 2013

– Obecní úřad Starý Mateřov, 530 02

Dokumenty, zde vystavené, visí současně na fyzické úřední desce.

 

ROK 2013

 

NÁZEV DOKUMENTU – VYVĚŠENO – SEJMUTO

Oznámení o zahájení řízení o XVIIa. změně územního plánu statutárního města Pardubice     20.12.2013 – 08.01.2014

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce                        04.12.2013 – 12.12.2013

Oznámení o zahájení řízení o XV. změně územního plánu statutárního města Pardubice     27.11.2013 – 17.12.2013

Návrh rozpočtu na rok 2014                               25.11.2013 – 12.12.2013

Zveřejnění zásad územního rozvoje Pardubického kraje – aktualizace č.1 a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území    30.10.2013 – 17.12.2013

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny PČR                10.10.2013 – 26.10.2013

Výzva k podání nabídek „Zlepšení diverzity a zdravotního stavu zeleně v obci Starý Mateřov“:    09.10.2013 – 24. 10. 2013
zadávací dokumentace
Příloha č. 1_KL_Mateřov_041013_VL
Příloha č. 2_PD_Mateřov_041013_VL (2)
Příloha č. 3_VV_Mateřov_041013_VL
Příloha č. 4_S_Mateřov_071013_VL

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce               04.10.2013 – 14.10.2013

Záměr Obce Starý Mateřov – o prodeji pozemků 459/203 a 459/204 v k.ú. Starý Mateřov      27.09.2013 – 14.10.2013

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků     25.09.2013 – 26.10.2013

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce                                 04.09.2013 – 11.09.2013

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, V.Chalupa r. 1971   02.09.2013 – 25.09.2013

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, J. Křížek r. 1980     02.09.2013 – 11.09.2013

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – předání stanoviska podle § 10       STANOVISKO MŽP    ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ       02.09.2013 -09.10.2013

 

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, V. Chalupa r. 1971                                                   31.07.2013 – 19.08.2013

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, J. Křížek r. 1980                                                      31.07.2013 – 19.08.2013

Zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru:                                     26.07.2013 – 01.08.2013 Dopis hejtmana Nařízení Pk Podklady Kontakty

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, V. Chalupa r. 1971                                                   11.07.2013 – 30.07.2013

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, J. Křížek r. 1980                                                      08.07.2013 – 26.07.2013

Nařízení č. 5/2013 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov                04.07.2013 – 11.09.2013

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – oznámení veřejného projednání posudku a současně dokumentace                             03.07.2013    –  12.07.2013

Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení řízení a možnosti vyjádřit se ve věci omezení veřejného přístupu na části veřejně přístupné účelové komunikaci na stavební parcele č. 6800 v k.ú. Pardubice + situace                                                       28.06.2013  17.07.2013

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace (Zateplení MŠ ve Starém Mateřově)   28.06.2013  17.07.2013

Veřejná vyhláška Rozhodnutí Společné územní rozhodnutí                                                        21.06.2013          11.07.2013

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce                                                                           29.05.2013        05.06.2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Starý Mateřov za rok 2012                       20.05.2013         05.06.2013

Závěrečný účet za rok 2012                                                                                                                  20.05.2013         05.06.2013

Výkazy k 31.12.2012: obec –  R  VZaZ  P    MŠ – R    VZaZ   P                                                        20.05.2013         05.06.2013

Nařízení Státní veterinární správy                                                                                                      17.05.2013         14.06.2013

Veřejná vyhláška, hromadný předpisný seznam – daň z nemovitostí na rok 2013 22.04.2013 14.06.2013
Veřejná vyhláška, Oznámení, Zahájení společného územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 18.04.2013 17.05.2013
Oznámení – opakované společné jednání o návrhu územního plánu Čepí 12.04.2013 20.05.2013
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, K.Spěváková r. 1982 08.04.2013 22.04.2013
Veřejná vyhláška, Rozhodnutí 06.03.2013 30.03.2013
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce 26.02.2013 06.03.2013
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, K.Spěváková r. 1982 15.02.2013 05.03.2013
Oznámení projednání zadání XVIIb. změny územního plánu města PardubicZadání XVIIb. změny územního plánu statutárního města Pardubice 14.02.2013 30.03.2013
Veřejná vyhláška – sdělení – seznámení s podklady rozhodnutí 07.02.2013 26.02.2013
Veř.vyhláška oznámení o projednávání zadání XVIIa. změny územního plánu statutárního města PardubiceZadání – XVIIa. změny územního plánu statutárního města Pardubice 04.02.2013 30.03.2013
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, K.Spěváková r. 1982 24.01.2013 14.02.2013
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, J.Spěvák r. 1975 24.01.2013 26.01.2013
Informace o době a místě konání 2. kola volby prezidenta ČR 15.01.2013 26.01.2013
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – více adresátů 14.01.2013 14.02.2013

 

 

Návod: chcete-li uložit některý dokument z níže uvedených tabulek přímo k sobě do počítače, potom klikněte pravým tlačítkem myši na název požadovaného dokumentu a rozbalí se Vám na obrazovce nabídka Vašeho prohlížeče. V této nabídce vyberte položku “Uložit cíl jako…” a pak už si jen vyberte, kam chcete dokument uložit. Pozn.: tento postup je platný pro prohlížeče Internet Explorer. Používáte-li jiný typ prohlížeče webových stránek, pak by měl být postup při přímém uložení dokumentu podobný.

Dokumenty v PDF formátu je možné prohlížet pokud máte u sebe v počítači nainstalovaný software Adobe Acrobat Reader. Pokud máte o tento program zájem, pak je k dispozici zdarma ke stažení na následující adrese: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html