Úřední deska 2014

Obecní úřad Starý Mateřov, 530 02

Dokumenty, zde vystavené, visí současně na fyzické úřední desce před obecním úřadem

 

NÁZEV DOKUMENTU – VYVĚŠENO – SEJMUTO

OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1-2015                                 21.12.2014 – 05.05.2015

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, Jan Švancara r. 1982   15.12.2014 – 5.1.2015

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, Zdeněk Jirout r. 1971   15.12.2014 – 5.1.2015

Veřejná vyhláška Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání  12.12.2014 – 29.12.2014

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov  10.12.2014 – 18.12.2014

Návrh rozpočtu na rok 2015                  1.12.2014 – 18.12.2014

Záměr o narovnání vztahu k pozemku p.č. 130/2         1.12.2014 – 18.12.2014

Záměr o prodeji pozemku p.č. 424/13                             1.12.2014 – 18.12.2014

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Starý Mateřov  27.10.2014 – 4. 11. 2014

Veřejná vyhláška Stavební povolení „Modernizace silnice III/32230, Dubany průtah km 0,000-0,299“   21.10.2014 – 1.12.2014

Veřejná vyhláška Rozhodnutí Územní rozhodnutí – Zelená čtvrť     17.10.2014 – 05.11.2014

Veřejná vyhláška Vyrozumění o nepřiznání postavení účastníka řízení  02.10.2014 – 18.10.2014

Oznámení voličům o době a místě konání voleb                         25.09.2014 – 12.10.2014

Veřejná vyhláška Oznámení o vydání zásad územního rozvoje Pardubického kraje – aktualizace č. 1     22.09.2014 – 12.10.2014

Rozhodnutí Veřejná vyhláška (Obytné území U Hřiště)                     19.09.2014 – 12.10.2014

Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení stavebního řízení                   17.09.2014 – 12.10.2014

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov      15.09.2014 – 22.09.2014

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků         25.08.2014 – 12.10.2014

Oznámení projednání zadání XIX. změny územního plánu města Pardubic  +  zadání změny  21.07.2014 – 10.09.2014

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Veřejná vyhláška                            21.07.2014 – 08.08.2014

Rozhodnutí Agro-trade                                                                                              21.07.2014 – 13. 08. 2014

Veřejná vyhláška Oznámení o pokračování územního řízení, o zrušení veřejného ústního jednání, o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání (2.9.)                                                                                               21.07.2014 – 08.08.2014

Volby do zastupitelstva obce na volební období 2014-2018                              18.07.2014 – 12.10.2014

Oznámení projednání zadání XVIII. změny územního plánu města Pardubic   +  Návrh zadání    07. 07. 2014 – 13. 08. 2014

Veřejná vyhláška Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání (2.9. v 9 hod.)   07.07.2014 – 08.08.2014

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov    23.06.2014 – 30.06.2014

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov    02.06.2014 – 09.06.2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Starý Mateřov za rok 2013   23.05.2014 – 10.06.2014

Závěrečný účet za rok 2013        23.05.2014 – 10.06.2014

Výkazy k 31.12.2013 (zveřejněno 23.05.2014 – 10.06.2014):

OBEC  Výkaz zisku a ztráty       Rozvaha      Příloha

MŠ      Výkaz zisku a ztráty        Rozvaha      Příloha

Veřejná vyhláška Zásady územního rozvoje Pardubického kraje – aktualizace č.1  05.05.2014 – 01.07.2014

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do EP 23. – 24. května 2014   02.05.2014 – 25.05.2014

Veřejná vyhláška – daň z nemovitých věcí na rok 2014                  23.04.2014 – 10.06.2014

Nařízení Státní veterinární správy                                                      15.04.2014 – 13. 08. 2014

Oznámení – zahájení řízení o územním plánu Dubany                  15.04.2014 – 02.06.2014

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků   02.04.2014 – 25.05.2014

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce    03.03.2014 – 12.03.2014

Záměr obce Starý Mateřov – o prodeji části pozemku p.č. 506/12 v k.ú. Starý Mateřov   21.02.2014 – 12.03.2014

Sčítání zvěře 2014                      03.02.2014 – 02.04.2014

Životní podmínky 2014 – výběrové šetření v domácnostech   03.02.2014 – 25. 05. 2014

 

 

ARCHIV ZDE