Úřední deska 2015

– Obecní úřad Starý Mateřov, 530 02

Dokumenty, zde vystavené, visí současně na fyzické úřední desce.

 

NÁZEV DOKUMENTU – VYVĚŠENO – SEJMUTO

Obecně závazná vyhláška obce Starý Mateřov č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů      21.12.2015 – 1.4.2016

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov 16. 12. 2015   08.12.2015 – 17.12.2015

Záměr o prodeji části pozemku p.č. 913  26.11.2015 – 17.12.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016  23.11.2015 – 17.12.2015

Rozhodnutí o zařazení úseků komunikací do kategorie místních komunikací 11.11.2015 – 27.11.2015

Oznámení projednání návrhu zadání Územního plánu Barchov  + návrh zadání   09.11.2015 – 05.01.2016

Dražební vyhláška 29.10.2015 – 01.12.2015

Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení řízení o zařazení úseků komunikací do kategorie místních komunikací 14.10.2015 – 30.10.2015

Veřejná vyhláška Oznámení o projednávání „Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Starý Mateřov“    24.09.2015 – 26.10.2015

Seznam nemovitostí, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí:

Výzva              Informace pro veřejnost                    Seznam rozdělený dle obcí a měst                28.08.2015-

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov     14.08.2015 – 24.08.2015

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov     24.07.2015 – 01.08.2015

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05 a výzva k uplatnění připomínek a námitek + Návrh_OOP_CZ05 + Program zlepšování kvality ovzduší               18.07.2015 – 28.08.2015

Rozhodnutí o povolení jednotlivé letecké aplikaci  14.07.2015 – 21.08.2015

Záměr o pronájmu obecní prodejny                 14.07.2015 – 01.08.2015

Oznámení – Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Jezbořice  +  Návrh zprávy o uplatňování ÚP Jezbořice           24.06.2015 – 21.07.2015

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov  17.06.2015 – 29.06.2015

Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí – daň z nemovitých věcí   28.04.2015 – 02.06.2015

Veřejná vyhláška Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek  + návrh  16.04.2015 – 23.06.2015

Veřejná vyhláška Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek  + národní plán povodí Labe        16.04.2015 – 23.06.2015

OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1-2015   15.04.2015 – 05.05.2015

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov   06.04.2015 – 14.04.2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Starý Mateřov za rok 2014   27.03.2015 – 14.04.2015

Závěrečný účet za rok 2014        27.03.2015 – 14.04.2015

Výkazy k 31.12.2014 (zveřejněno 27.03.2015 – 14.04.2015):

OBEC  Výkaz zisku a ztráty       Rozvaha      Příloha

MŠ      Výkaz zisku a ztráty        Rozvaha      Příloha

Veřejná vyhláška Rozhodnutí Územní rozhodnutí  03. 03. 2015 – 23.03.2015

Exekuční příkaz č.j. 180 Ex 11152/14-8        23. 02. 2015 – 27. 03. 2015

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, Jan Švancara r. 1982   20.02.2015 – 18.03.2015

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, Zdeněk Jirout r. 1971   20.02.2015 – 18.03.2015

Oznámení a výzva pro veřejnost – ÚP + Formulář – Žádost o změnu ÚP Obce Starý Mateřov   12. 02. 2015 – 20. 03. 2015

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov     03. 02. 2015 – 11. 02. 2015

Určení termínu sčítání zveře   20. 01. 2015 – 20. 03. 2015

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, Jan Švancara r. 1982   16.01.2015 – 18.02.2015

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, Zdeněk Jirout r. 1971   16.01.2015 – 18.02.2015

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“    09. 01. 2015 – 11. 02. 2015

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Labe“                         05. 01. 2015 – 11. 02. 2015

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci “Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast“                                                                                 05. 01. 2015 – 09. 02. 2015

OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1-2015                                                    21. 12. 2014 – 09. 02. 2015

 

 

ARCHIV ZDE