Úřední deska 2019

– Obecní úřad Starý Mateřov, 530 02

Dokumenty, zde vystavené, visí současně na fyzické úřední desce.

NÁZEV DOKUMENTU VYVĚŠENO SEJMUTO
Rozhodnutí Územní rozhodnutí – zastavitelná plocha Z3 10.05.2019
Oznámení o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu 09.05.2019
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov 06.05.2019  14.05.2019
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise 26.04.2019  06.05.2019
Veřejná vyhláška, Hromadný předpisný seznam – daň z nemovitých věcí na rok 2019 25.04.2019
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov 15.04.2019  24.04.2019
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci 09.04.2019  26.04.2019
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy (lesní zákon) 03.04.2019
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 25.03.2019  12.04.2019
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání 19.03.2019  05.04.2019
Konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy Starý Mateřov, okres Pardubice 06.03.2019  01.04.2019
Výroční zpráva za rok 2018 v oblasti poskytování informací 01.03.2019  25.03.2019
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov 20.02.2019  01.03.2019
Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 – 21 15.01.2019
Schválený rozpočet na rok 2019 + rozpočtová opatření 15.01.2019
Určení termínů sčítání zvěře v roce 2019 08.01.2019  25.03.2019
Záměr Obce – pronájem prodejny čp. 38 02.01.2019  21.01.2019