Úřední deska 2019

– Obecní úřad Starý Mateřov, 530 02

Dokumenty, zde vystavené, visí současně na fyzické úřední desce.

NÁZEV DOKUMENTU VYVĚŠENO SEJMUTO
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov 22.10.2019  30.10.2019

Rozhodnutí Změna územního rozhodnutí (Zelená čtvrť)

situace koordinační

situace stavby dle změn úr

situace stavby dle změny úr č. 1

22.10.2019  08.11.2019
Rozhodnutí územní rozhodnutí (zastavitelná plocha Z3) 10.10.2019  29.10.2019
Oznámení o pokračování územního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí (zastavitelná plocha Z3) 17.09.2019  03.10.2019
Oznámení zahájení územního řízení (Zelená čtvrť) 13.09.2019  01.10.2019

Mateřská škola:

rozpočet na rok 2019 + čerpání rozpočtu k 30. 6. 2019

střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2021

11.09.2019
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov 05.09.2019  13.09.2019

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy (lesní zákon)

Příloha č. 1

30.08.2019 z fyzické úř.desky 01.10.2019
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy (stanovení místní úpravy provozu na pk – Zelená čtvrť)
Situace
23.08.2019  09.09.2019
Záměr obce pronajmout zrekonstruovanou hospodu, vč. zahrady
(aktualizováno)
21.08.2019  09.09.2019
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov 11.08.2019  20.08.2019
Výzva (zastavitelná plocha Z3) 05.08.2019  23.08.2019
Záměr obce pronajmout zrekonstruovanou hospodu 02.08.2019  21.08.2019
Rozhodnutí (zastavitelná plocha Z3 Starý Mateřov) 04.07.2019  23.07.2019

Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek (stanovení místní úpravy provozu na pk – Zelená čtvrť)

Situace

26.06.2019  12.07.2019
Schválený závěrečný účet za rok 2018 25.06.2019
Veřejná vyhláška Oznámení o vydání aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje Pardubického kraje 20.06.2019  08.07.2019
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov 17.06.2019  25.06.2019

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy (přechodná úprava provozu I/2 ul. Pražská)

Příloha (dopravní opatření)

12.06.2019  01.07.2019
Výzva Vyjádření k podanému odvolání (územní rozhodnutí zast. plocha Z3) 12.06.2019  01.07.2019
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018 04.06.2019  25.06.2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Výkazy k 31. 12. 2018

OBEC: Výsledovka           Rozvaha           Příloha

MŠ:      Výsledovka           Rozvaha           Příloha

04.06.2019
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov 27.05.2019  04.06.2019
Rozhodnutí Územní rozhodnutí – zastavitelná plocha Z3 10.05.2019  27.05.2019
Oznámení o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu 09.05.2019  27.05.2019
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov 06.05.2019  14.05.2019
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise 26.04.2019  06.05.2019
Veřejná vyhláška, Hromadný předpisný seznam – daň z nemovitých věcí na rok 2019 25.04.2019  28.05.2019
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov 15.04.2019  24.04.2019
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci 09.04.2019  26.04.2019
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy (lesní zákon) 03.04.2019 z fyzické úř.desky 10.05.2019
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 25.03.2019  12.04.2019
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání 19.03.2019  05.04.2019
Konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy Starý Mateřov, okres Pardubice 06.03.2019  01.04.2019
Výroční zpráva za rok 2018 v oblasti poskytování informací 01.03.2019  25.03.2019
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov 20.02.2019  01.03.2019
Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 – 21 15.01.2019
Schválený rozpočet na rok 2019 + rozpočtová opatření 15.01.2019
Určení termínů sčítání zvěře v roce 2019 08.01.2019  25.03.2019
Záměr Obce – pronájem prodejny čp. 38 02.01.2019  21.01.2019