Úřední deska 2021

– Obecní úřad Starý Mateřov, 530 02

Dokumenty, zde vystavené, visí současně na fyzické úřední desce před budovou obecního úřadu.

NÁZEV DOKUMENTU VYVĚŠENO SEJMUTO
Vyrozumění o termínu a místu školení OVK_2021 15.09.2021

Krajský úřad Středočeského kraje – Opatření obecné povahy 100745_3_2021_stanoveni.pdf 

536_2021_Situace_DIO_1

536_2021_Situace_DIO_2

536_2021_Situace_DIO_3

15.09.2021

Ministerstvo zemědělství – Opatření obecné povahy  č.1/2021 

OOP VI_návrh_Priloha c. 1_14-9-2021

15.09.2021
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 08.09.2021

Rozpočtové opatření č.3-2021

Informace k rozpočtu zde: Rozpočet

 25.08.2021
Vyhlášení záměru obce Starý Mateřov na prodej pozemku 19.08.2021  08.09.2021
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 19.08.2021
Zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 18.8.2021 10.8.2021 19.8.2021
Zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 23.6.2021 13.6.2021 24.6.2021

Schválený závěrečný účet obce za rok 2020

včetně příloh:

výkaz zisku a stráty obec 2020

rozvaha obec 2020; příloha rozvaha obec 2020

výkaz zisku a ztráty MŠ 2020

rozvaha MŠ 2020příloha rozvaha MŠ 2020

zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2020

 

5.6.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

31.5.2021 18.06.2021

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Národního plánu povodí Labe

Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry

Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje

Seznam obcí dle povodí

31.5.2021  18.06.2021

Rozpočtové opatření č. 2-2021

Informace k rozpočtu zde: Rozpočet

18.5.2021
Zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 13.5.2021 5.5.2021 14.5.2021

Veřejná vyhláška Rozhodnutí Územní rozhodnutí: stavba „I/2 Staré Čívice, Přestavba křiž. sil. I/2 a III/32228 na OK, DÚR+DSP+VD-ZDS+IČ+AD“

koordinační situační výkres

26.04.2021 17.5.2021
Veřejná vyhláška – hromadný předpisný seznam č.j.: 685539/21/2800-11460-602966, DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021 20.04.2021 31.5.2021
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov 07.04.2021 16.4.2021
Veřejná vyhláška Sdělení Seznámení s podklady rozhodnutí: stavba „I/2 Staré Čívice, Přestavba křiž. sil. I/2 a III/32228 na OK, DÚR+DSP+VD-ZDS+IČ+AD“ 26.03.2021  12.04.2021

Rozpočtové opatření č. 1-2021

Informace k rozpočtu zde: Rozpočet

18.03.2021

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Situace dopravního značení

08.03.2021 24.03.2021
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov 24.02.2021 04.03.2021
Určení termínů sčítání zvěře v roce 2021 27.01.2021  23.03.2021

Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek – dopravní značení v obci

Situace dopravního značení

11.01.2021 27.01.2021

Veřejná vyhláška Oznámení zahájení územního řízení – přestavba křižovatky Staré Čívice

Koordinační situační výkres

08.01.2021 27.01.2021
Výroční zpráva za rok 2020 v oblasti poskytování informací 07.01.2021  27.01.2021

 

Archiv úřední desky ZDE