Úřední deska 2022

– Obecní úřad Starý Mateřov, 530 02

Dokumenty, zde vystavené, visí současně na fyzické úřední desce před budovou obecního úřadu.

Sbírka právních předpisů

Dne 3. 2. 2021 vešel v platnost zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který s účinností od 1 .1. 2022 zavádí informační systém Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, jenž slouží k vyhlašování právních předpisů územních samosprávných celků a zákonem stanovených správních úřadů a ke zveřejňování dalších zákonem vymezených aktů.

 

Návrh rozpočtu na rok 2023 29.11.2022
Střednědobý výhled rozpočtu 2024_2025 29.11.2022
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Starý Mateřov pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 23.11.2022 9.12.2022
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Ministerstvo zemědělství – MZE-59640_2022-16212_01 04.11.2022 31.12.2023

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Přechodná úprava provozu na silnici I. třídy č. 2 v rámci stavby Oprava železničního přejezdu Valy u Přelouče

Situace

31.10.2022 16.11.2022
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  – ČEZ Distribuce, a.s. 12.10.2022 16.11.2022
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 18.10.2022 11.10.2022 19.10.2022
Výsledky II. kola voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 01.10.2022 17.10.2022
Výsledky voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 24.09.2022 10.10.2022
Předběžné výsledky voleb do zastupitelstva obce Starý Mateřov 24.09.2022 10.10.2022
Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060856323 14.09.2022 05.10.2022
Oznámení voličům o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce Starý Mateřov a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR ve dnech 23. a 24. září 2022 v obci Starý Mateřov 07.09.2022 02.10.2022
Rozpočtové opatření č. 03_2022 26.08.2022 31.12.2022
Vyrozumění o termínu a místu školení okrskové volební komise obce Starý Mateřov 26.08.2022 15.09.2022
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce Starý Mateřov a pro volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022 24.08.2022 09.09.2022
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Krajský úřad Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství 22.08.2022 07.09.2022
Zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 25.8.22022 18.08.2022 26.08.2022
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce Starý Mateřov a pro volby do  1/3 Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022 04.08.2022 25.09.2022
Veřejná vyhláška – Výzva – Návrh opatření obecné povahy Krajský úřad Pardubického kraje  22.07.2022 08.08.2022
Vyhlášení záměru obce Starý Mateřov –  prodej vozu AVIA 22.07.2022 18.08.2022
Vyhlášení záměru obce Starý Mateřov – pronájem hospody 22.07.2022 18.08.2022
Zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 21.07.2022 13.07.2022 22.07.2022
Informace o počtu volebních obvodů, počtu členů zastupitelstva, počtu podpisů na peticích 2022 29.06.2022 15.07.2022
Rozpočtové opatření č. 02_2022 29.06.2022 31.12.2022
Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060841816 16.06.2022 08.07.2022
Zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 16.06.2022 08.06.2022 17.06.2022
Veřejná vyhláška – ROZHODNUTÍ – prodloužení – „Rekonstrukce křižovatky_silnic_III_32226_x_III_32229_Dubany“ 08.06.2022 24.06.2022
Rozpočtové opatření č. 01 – 2022 08.06.2022 31.12.2022

Schválený závěrečný účet za rok 2021

Příloha č. 1  – Zpráva o přezkoumání hospodaření 2021

Příloha č. 2 – Rozvaha MŠ

Příloha č. 3 – Výkaz zisku a ztráty MŠ

Příloha č. 4 – Příloha MŠ

06.06.2022 30.06.2023
Seznam obecních úřadů, kterým se podávají kandidátní listiny přímo a seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu 27.05.2022 21.07.2022
Potřebný počet podpisů voličů na peticích podporujících případnou kandidaturu volebních stran typ nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů 27.05.2022 21.07.2022
Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060815068 19.05.2022 10.06.2022
Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060832447 19.05.2022 25.05.2022
Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060837490 19.05.2022 24.05.2022
Vyhlášení záměru obce Starý Mateřov na bezplatnou výpůjčku kabin pro  SK Starý Mateřov z.s. 13.05.2022 30.05.2022
Vyhlášení záměru obce Starý Mateřov na pronájem prostor sloužících k podnikání – občerstvení ve sportovním areálu v obci Starý Mateřov 13.05.2022 30.05.2022
Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení  – D_14_20_OZR_Prodlouzeni_Rekonstrukce_krizovatky_silnic_III_32226_x_III_32229_Dubany(2) 06.05.2022 23.05.2022
Zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 12.05.2022 04.05.2022 13.05.2022

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Příloha č.1 – Zpráva o přezkoumání hospodaření 2021

Příloha č. 2 – Rozvaha MŠ

Příloha č. 3 – Výkaz zisku a ztráty MŠ

Příloha č. 4 – Příloha MŠ

27.04.2022  12.05.2022
Veřejná vyhláška_Finanční úřad pro Pardubický kraj 25.04.2022 27.05.2022

Veřejná vyhláška č. 4/2022 Návrh územní studie_

Starý Mateřov – lokality P3, P1.03 a Z1.02″

Starý Mateřov – lokality Z4a, Z4b a P1.01″

23.03.2022 08.04.2022

Návrh stanovení místní úpravy provozu ve Starém Mateřově – Zelená čtvrť

071_03_Situace

072_03_Situace1

072_04_Situace2

23.03.2022 08.04.2022

Obecně závazná vyhláška č. 3_2022, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

18.03.2022 02.04.2022
Zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 16.03.2022 09.03.2022 17.03.2022
 Výroční zpráva za rok 2021 v oblasti poskytování informací 23.02.2022
Nařízení Státní veterinární správy 23.02.2022 11.03.2022
Určení termínů sčítání zvěře v roce 2022 10.02.2022 27.02.2022
Veřejná vyhláška Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povodí Odry, Národního plánu povodí Dunaje  _ Ministerstvo zemědělství 01.02.2022 17.02.2022
Veřejná vyhláška – Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe _ Ministerstvo životního prostředí 01.02.2022 17.02.2022
Nařízení k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v Pardubickém kraji 24.01.2022 08.02.2022
Zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 26.1.2022 19.01.2022 27.01.2022
Rozpočtové opatření č.5-2021 16.12.2021
Obecně závazná vyhláška č. 2_2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 15.12.2021 31.01.2021
Obecně závazná vyhláška č. 1_2022,o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 15.12.2021 31.01.2021
Schválený rozpočet obce na rok 2022 10.12.2021 31.12.2022
Schválená střednědobý výhled rozpočtu 2023 – 2024 10.12.2021 31.12.2024
 Zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 8.12.2021  01.12.2021 09.12.2021
Střednědobý výhled rozpočtu_ návrh _ 2023 _ 2024 24.11.2021
Návrh rozpočtu 2022 24.11.2021
Rozpočtové opatření č. 4-2021 25.10.2021
Vyhlášení záměru obce – pronájem hospody 21.10.2021 24.11.2021
Zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 20.10.2021 13.10.2021 21.10.2021
Výsledek voleb do PS ČR Starý Mateřov 2021 10.10.2021

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

547_2021_příloha

547_2021_příloha 1

22.09.2021 07.10.2021
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021 22.09.2021 10.10.2021
Vyrozumění o termínu a místu školení okrskové volební komise 2021 15.09.2021 21.09.2021

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

536_2021_Situace_DIO1_

536_2021_Situace_DIO_2

536_2021_Situace_DIO_3

15.09.2021 04.10.2021

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství ČR

535_2021_návrh_Priloha_c._1_14-9-2021

 15.09.2021 31.12.2022
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021 08.09.2021 30.09.2021
Rozpočtové opatření č.3-2021 25.08.2021
Vyhlášení záměru obce Starý Mateřov – prodej pozemku 20.08.2021 05.09.2021
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 19.08.2021 10.10.2021
Zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 18.8.2021 10.08.2021 19.08.2021

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – _aktualizace_ZU_Bylanka

navrh_ZU_AZZU_Bylanka

02.07.2021
Zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 23.6.2021 13.06.2021 24.06.2021
Schválený závěrečný účet obce za rok 2020 05.06.2021
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe 31.05.2021 25.06.2021
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – vydání Národního plánu pvoodí Labe, Odry, Dunaje 31.05.2021 25.06.2021
Rozpočtové opatření č.2-2021 18.05.2021
Zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 13.5.2021 05.05.2021 14.05.2021

Veřejná vyhláška Rozhodnutí Územní rozhodnutí: stavba „I/2 Staré Čívice, Přestavba křiž. sil. I/2 a III/32228 na OK, DÚR+DSP+VD-ZDS+IČ+AD“

koordinační situační výkres

23.04.2021
Veřejná vyhláška – hromadný předpisný seznam č.j.: 685539/21/2800-11460-602966, DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021 23.04.2021 27.05.2021
Zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 15.04.2021 07.04.2021 16.04.2021
Veřejná vyhláška Sdělení Seznámení s podklady rozhodnutí, „I/2 Staré Čívice, Přestavba křiž. sil. I/2 a III/32228 na OK, DÚR+DSP+VD-ZDS+IČ+AD“ 26.03.2021
Sbírka zákonů ČR, částka 51 ze dne 18. března 2021 18.03.2021
Rozpočtové opatření č. 1-2021 18.03.2021

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Situace dopravního značení

08.03.2021
Zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 03.03.2021 24.02.2021 04.03.2021
Určení termínů sčítání zvěře v roce 2021 22.01.2021

Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek – dopravní značení v obci

Situace dopravního značení

12.01.2021

Veřejná vyhláška Oznámení zahájení územního řízení – přestavba křižovatky Staré Čívice

Koordinační situační výkres

08.01.2021
 Výroční zpráva za rok 2020 v oblasti poskytování informací 07.01.2021 27.01.2021

 

Archiv úřední desky ZDE