Úřední deska 2023

– Obecní úřad Starý Mateřov, 530 02

Dokumenty, zde vystavené, visí současně na fyzické úřední desce před budovou obecního úřadu.

Sbírka právních předpisů

Dne 3. 2. 2021 vešel v platnost zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který s účinností od 1 .1. 2022 zavádí informační systém Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, jenž slouží k vyhlašování právních předpisů územních samosprávných celků a zákonem stanovených správních úřadů a ke zveřejňování dalších zákonem vymezených aktů.

 

NÁZEV DOKUMENTU VYVĚŠENO SEJMUTO

Veřejná vyhláška – Krajský úřad Pardubického kraje – odbor dopravy a silničního hospodářství – Opatření obecné povahy – Přechodná úprava provozu – 133. Velká Pardubická

427_2023_dopravní situace_mapy

27.09.2023 13.10.2023
Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060915361 19.09.2023 11.10.2023
Veřejná vyhláška – Oznámení o uložení písemnosti č.j. 362_2023 18.09.2023 04.10.2023

409_2023_2100385319_Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci)

(vývěska_409_2023_2100385318)

11.09.2023 12.10.2023
Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060915348 11.09.2023 03.10.2023

Veřejná vyhláška – Magistrát města Pardubic – Odbor dopravy – Opatření obecné povahy – Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

375_2023_Dopravní opatření Starý Mateřov

15.08.2023 31.08.2023
Rozpočtové opatření  č. 3/2023 09.08.2023
Zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 03.08.2023 27.07.2023 04.08.2023
Veřejná vyhláška – Krajský úřad Pardubického kraje – Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje 26.07.2023 02.10.2023

345_2023_VÝSTRAHA ČHMÚ Zpráva č. 000237

345_2023_Nařízení Pk 4-2016 – období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

19.07.2023

337_2023_Informace_o ukončení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

337_2023_VÝSTRAHA ČHMÚ Zpráva č. 000230

17.07.2023

336_2023_Informace o období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

336_2023_Nařízení Pk 4-2016 – období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 336_2023_Informace_zacatek_obdobi_nebezpeci_vzniku_pozaru_Pk_15_07_2023

15.07.2023 17.07.2023

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Magistrát města Pardubic – Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

333_2023_072_04_Situace2

333_2023_072_03_Situace1

333_2023_071_03_Situace

11.07.2023 26.07.2023

Nařízení o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

26.06.2023 15.08.2023

Schválený závěrečný účet za rok 2022

Příloha č. 1 – Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022

Příloha č. 2 – Rozvaha MŠ

Příloha č. 3 – Výkaz zisku a ztráty MŠ

Příloha č. 4 – Příloha MŠ

21.06.2023 30.06.2024
Rozpočtové opatření č. 2/2023 12.06.2023
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Krajský úřad Pardubického kraje – Přechodná úprava provozu na silnici I. třídy č. 17 – Bukovina – Heřmanův Městec 07.06.2023 23.06.2023
282_2023_- Krajský úřad Pardubického kraje – Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – VR_23_2023_OSV 05.06.2023 19.06.2023
Veřejná vyhláška – Krajský úřad Pardubického kraje – Rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí 05.06.2023 21.06.2023
Zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 07.06.2023 31.05.2023 08.06.2023

Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Příloha č. 1 – Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022

Příloha č. 2 – Rozvaha Mateřská škola Starý Mateřov

Příloha č. 3 – Výkaz zisku a ztráty Mateřská škola Starý Mateřov

Příloha č. 4 – Příloha Mateřská škola Starý Mateřov

17.05.2023 07.06.2023
243_2023_Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Krajský úřad Pardubického kraje VR_15_23_OMSRI 15.05.2023 25.05.2023
Veřejná vyhláška – Krajský úřad Pardubického kraje – Oznámení o zahájení řízení o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí 24.04.2023 10.05.2023
Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Pardubický kraj – Daň z nemovitých věcí 2023 24.04.2023 26.05.2023
205_2023_Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Krajský úřad Pardubického kraje  VR_10_2023_RU_OPVV 17.04.2023 19.04.2023
Rozpočtové opatření č. 1/2023 14.04.2023
Vyhlášení záměru obce Starý Mateřov – pronájem hospody 14.04.2023
Veřejná vyhláška – Společné povolení –  Dokončení lokality „U Hřiště“ –  infrastuktura pro 12 RD Starý Mateřov 13.04.2023 29.04.2023
Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Pardubický kraj – Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí 13.4.2023 16.5.2023
Zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 12.04.2023 05.04.2023 13.04.2023

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Úplná uzavírka silnice I. třídy č. 17  v rámci stavby „Oprava železničního přejezdu Heřmanův Městec P5043“

Příloha – Mapa objízdné trasy

23.03.2023 24.04.2023
Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení společného stavebního povolení „Dokončení lokality „U Hřiště“ – infrastruktura pro 12 RD Starý Mateřov“ 07.03.2023 23.03.2023
Výroční zpráva o poskytování informací 2022 17.02.2023 18.02.2025

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci)

(99_2023_2100385267_01)

13.02.2023 17.03.2023
Zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 15.02.2023 08.02.2023 16.02.2023
Výsledky hlasování volby prezidenta II kolo konané 27. 01. – 28. 01. 2023 28.01.2023 13.02.2023
Informace voličů o telefonních číslech pro příjem žádosti o hlasování – covid-19 – II kolo 18.01.2023 27.01.2023
Informace voličům o zřízení volebních stanovišť – covid-19 – II kolo 18.01.2023 26.01.2023
Oznámení voličům o době a místě konání volby prezidenta České republiky ve dnech 27. a 28. ledna 2023 16.01.2023 30.01.2023
Výsledky hlasování volby prezidenta republiky I kolo konané 13. 01. – 14. 01. 2023 16.01.2023 01.02.2023
Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060870620 02.01.2023 21.01.2023

Informace voličům o drive_in_a_telefonnich_cislech

Informace voličům o zřízení volebních stanovišť – covid-19

Informace voličům o telefonních číslech pro příjem žádostí o hlasování – covid-19

28.12.2022 12.1.2023
Oznámení voličům o době a místě konání volby prezidenta České republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023 28.12.2022 15.1.2023
Schválený rozpočet 2023 a střednědobý výhled na rok 2024 a 2025 Mateřská škola Starý Mateřov 21.12.2022 31.12.2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Starý Mateřov 2024 – 2025 21.12.2022 31.12.2023
Schválený rozpočet obce Starý Mateřov 2023 21.12.2022 31.12.2023
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Ministerstvo zemědělství – MZE-59640_2022-16212_01 04.11.2022 31.12.2023

Schválený závěrečný účet za rok 2021

Příloha č. 1  – Zpráva o přezkoumání hospodaření 2021

Příloha č. 2 – Rozvaha MŠ

Příloha č. 3 – Výkaz zisku a ztráty MŠ

Příloha č. 4 – Příloha MŠ

06.06.2022 30.06.2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023 – 2024 10.12.2021 31.12.2024
Výroční zpráva za rok 2021 v oblasti poskytování informací 23.02.2022 24.02.2024

415_2023_oznameni-110060915361-ck4j7d4d3ihm4rlc6f80

 

Archiv úřední desky ZDE