Úřední deska 2024

– Obecní úřad Starý Mateřov, 530 02

Dokumenty, zde vystavené, visí současně na fyzické úřední desce před budovou obecního úřadu.

Sbírka právních předpisů

Dne 3. 2. 2021 vešel v platnost zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který s účinností od 1 .1. 2022 zavádí informační systém Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, jenž slouží k vyhlašování právních předpisů územních samosprávných celků a zákonem stanovených správních úřadů a ke zveřejňování dalších zákonem vymezených aktů.

 

NÁZEV DOKUMENTU VYVĚŠENO SEJMUTO
Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 20.05.2024 09.06.2024
Krajský úřad Pardubického kraje – Závěr zjišťovacího řízení 7003 20.05.2024 05.06.2024
Zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 22.5.2024 15.05.2024 23.05.2024
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise v obci Starý Mateřov pro volby do Evropského parlamentu 09.05.2024 09.06.02024
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060953678 02.05.2024 23.05.2024
Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Pardubický kraj – Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí – Daň z nemovitých věcí na rok 2024 29.4.2024 03.06.2024

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Příloha č. 1  – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

Příloha č. 2 – Rozvaha Mateřská škola Starý Mateřov

Příloha č. 3 – Výkaz zisku a ztráty Mateřská škola Starý Mateřov

Příloha č. 4 – Příloha Mateřská škola Starý Mateřov

24.4.2024
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Starý Mateřov pro volby do Evropského parlamentu  18.4.2024 09.06.2024
Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Pardubický kraj – Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí – Daň z nemovitých věcí na rok 2024 11.4.2024 16.5.2024

Veřejná vyhláška – Magistrát města Pardubic – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

NOVE_DIO

10.04.2024 26.4.2024
Veřejná vyhláška – Magistrát města Pardubic – Přerušení na základě předběžné otázky – Zelená čtvrť Starý Mateřov 09.04.2024 25.4.2024
Vyhlášení záměru obce Starý Mateřov – prodej traktoru Husqvarna TC338 09.04.2024 06.05.2024
Zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 09.04.2024 02.04.2024 10.04.2024
Krajský úřad Pardubického kraje – Zahájení zjišťovacího řízení „I/2 Pardubice, jihozápadní obchvat“ 26.3.2024 11.4.2024
Zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 27.3.2024 20.03.2024 28.03.2024
Veřejná vyhláška – Magistrát města Pardubic – Výzva k doplnění – Zelená čtvrť Starý Mateřov 06.03.2024 22.03.2024
Určení termínů sčítání zvěře v roce 2024 07.02.2024 25.02.2024
Výroční zpráva za rok 2023 v oblasti poskytování informací 24.01.2024 25.01.2026
Zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 29.01.2024 22.1.2024 30.1.2024
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Krajský úřad Pardubického kraje  44_2024_PardubickyKrajBobr23_OOPFinal 15.1.2024 31.1.2024
Veřejná vyhláška – Magistrát města Pardubic – Oznámení o zahájení stavebního řízení – „Zelená čtvrť Starý Mateřov“ 10.01.2024 26.01.2024
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Starý Mateřov na roky 2025_2026 18.12.2023 31.12.2026
Schválený rozpočet obce Starý Mateřov na rok 2024 18.12.2023 31.12.2024
Schválený rozpočet 2024 a střednědobý výhled na roky 2025_2026 Mateřská škola Starý Mateřov 18.12.2023 31.12.2026
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace SK Starý Mateřov 23.06.2023 24.06.2026
Výroční zpráva o poskytování informací 2022 17.02.2023 18.02.2025
Schválený rozpočet 2023 a střednědobý výhled na rok 2024 a 2025 Mateřská škola Starý Mateřov 21.12.2022 31.12.2025
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Starý Mateřov 2024 – 2025 21.12.2022 31.12.2025
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023 – 2024 10.12.2021 31.12.2024
Výroční zpráva za rok 2021 v oblasti poskytování informací 23.02.2022 24.02.2024

 

 

Archiv úřední desky ZDE