Úřední deska 2022

– Obecní úřad Starý Mateřov, 530 02

Dokumenty, zde vystavené, visí současně na fyzické úřední desce před budovou obecního úřadu.

Sbírka právních předpisů

Dne 3. 2. 2021 vešel v platnost zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který s účinností od 1 .1. 2022 zavádí informační systém Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, jenž slouží k vyhlašování právních předpisů územních samosprávných celků a zákonem stanovených správních úřadů a ke zveřejňování dalších zákonem vymezených aktů.

 

Vyhlášení záměru obce Starý Mateřov na bezplatnou výpůjčku kabin pro  SK Starý Mateřov z.s. 13.05.2022 30.05.2022
Vyhlášení záměru obce Starý Mateřov na pronájem prostor sloužících k podnikání – občerstvení ve sportovním areálu v obci Starý Mateřov 13.05.2022 30.05.2022
Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení  – D_14_20_OZR_Prodlouzeni_Rekonstrukce_krizovatky_silnic_III_32226_x_III_32229_Dubany(2) 06.05.2022 23.05.2022
Zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 12.05.2022 04.05.2022 13.05.2022

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Příloha č.1 – Zpráva o přezkoumání hospodaření 2021

Příloha č. 2 – Rozvaha MŠ

Příloha č. 3 – Výkaz zisku a ztráty MŠ

Příloha č. 4 – Příloha MŠ

27.04.2022
Veřejná vyhláška_Finanční úřad pro Pardubický kraj 25.04.2022 27.05.2022

Veřejná vyhláška č. 4/2022 Návrh územní studie_

Starý Mateřov – lokality P3, P1.03 a Z1.02″

Starý Mateřov – lokality Z4a, Z4b a P1.01″

23.03.2022 08.04.2022

Návrh stanovení místní úpravy provozu ve Starém Mateřově – Zelená čtvrť

071_03_Situace

072_03_Situace1

072_04_Situace2

23.03.2022 08.04.2022

Obecně závazná vyhláška č. 3_2022, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

18.03.2022 02.04.2022
Zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 16.03.2022 09.03.2022 17.03.2022
 Výroční zpráva za rok 2021 v oblasti poskytování informací 23.02.2022
Nařízení Státní veterinární správy 23.02.2022 11.03.2022
Určení termínů sčítání zvěře v roce 2022 10.02.2022 27.02.2022
Veřejná vyhláška Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povodí Odry, Národního plánu povodí Dunaje  _ Ministerstvo zemědělství 01.02.2022 17.02.2022
Veřejná vyhláška – Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe _ Ministerstvo životního prostředí 01.02.2022 17.02.2022
Nařízení k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v Pardubickém kraji 24.01.2022 08.02.2022
Zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 26.1.2022 19.01.2022 27.01.2022
Rozpočtové opatření č.5-2021 16.12.2021
Obecně závazná vyhláška č. 2_2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 15.12.2021 31.01.2021
Obecně závazná vyhláška č. 1_2022,o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 15.12.2021 31.01.2021
Schválený rozpočet obce na rok 2022 10.12.2021 31.12.2022
Schválená střednědobý výhled rozpočtu 2023 – 2024 10.12.2021 31.12.2024
 Zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 8.12.2021  01.12.2021 09.12.2021
Střednědobý výhled rozpočtu_ návrh _ 2023 _ 2024 24.11.2021
Návrh rozpočtu 2022 24.11.2021
Rozpočtové opatření č. 4-2021 25.10.2021
Vyhlášení záměru obce – pronájem hospody 21.10.2021 24.11.2021
Zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 20.10.2021 13.10.2021 21.10.2021
Výsledek voleb do PS ČR Starý Mateřov 2021 10.10.2021

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

547_2021_příloha

547_2021_příloha 1

22.09.2021 07.10.2021
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021 22.09.2021 10.10.2021
Vyrozumění o termínu a místu školení okrskové volební komise 2021 15.09.2021 21.09.2021

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

536_2021_Situace_DIO1_

536_2021_Situace_DIO_2

536_2021_Situace_DIO_3

15.09.2021 04.10.2021

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství ČR

535_2021_návrh_Priloha_c._1_14-9-2021

 15.09.2021 31.12.2022
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021 08.09.2021 30.09.2021
Rozpočtové opatření č.3-2021 25.08.2021
Vyhlášení záměru obce Starý Mateřov – prodej pozemku 20.08.2021 05.09.2021
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 19.08.2021 10.10.2021
Zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 18.8.2021 10.08.2021 19.08.2021

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – _aktualizace_ZU_Bylanka

navrh_ZU_AZZU_Bylanka

02.07.2021
Zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 23.6.2021 13.06.2021 24.06.2021
Schválený závěrečný účet obce za rok 2020 05.06.2021
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe 31.05.2021 25.06.2021
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – vydání Národního plánu pvoodí Labe, Odry, Dunaje 31.05.2021 25.06.2021
Rozpočtové opatření č.2-2021 18.05.2021
Zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 13.5.2021 05.05.2021 14.05.2021

Veřejná vyhláška Rozhodnutí Územní rozhodnutí: stavba „I/2 Staré Čívice, Přestavba křiž. sil. I/2 a III/32228 na OK, DÚR+DSP+VD-ZDS+IČ+AD“

koordinační situační výkres

23.04.2021
Veřejná vyhláška – hromadný předpisný seznam č.j.: 685539/21/2800-11460-602966, DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021 23.04.2021 27.05.2021
Zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 15.04.2021 07.04.2021 16.04.2021
Veřejná vyhláška Sdělení Seznámení s podklady rozhodnutí, „I/2 Staré Čívice, Přestavba křiž. sil. I/2 a III/32228 na OK, DÚR+DSP+VD-ZDS+IČ+AD“ 26.03.2021
Sbírka zákonů ČR, částka 51 ze dne 18. března 2021 18.03.2021
Rozpočtové opatření č. 1-2021 18.03.2021

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Situace dopravního značení

08.03.2021
Zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov – informace o konání 03.03.2021 24.02.2021 04.03.2021
Určení termínů sčítání zvěře v roce 2021 22.01.2021

Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek – dopravní značení v obci

Situace dopravního značení

12.01.2021

Veřejná vyhláška Oznámení zahájení územního řízení – přestavba křižovatky Staré Čívice

Koordinační situační výkres

08.01.2021
 Výroční zpráva za rok 2020 v oblasti poskytování informací 07.01.2021 27.01.2021

 

Archiv úřední desky ZDE