Úřední deska 2021

– Obecní úřad Starý Mateřov, 530 02

Dokumenty, zde vystavené, visí současně na fyzické úřední desce před budovou obecního úřadu.

NÁZEV DOKUMENTU VYVĚŠENO SEJMUTO
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov 07.04.2021
Veřejná vyhláška Sdělení Seznámení s podklady rozhodnutí: stavba „I/2 Staré Čívice, Přestavba křiž. sil. I/2 a III/32228 na OK, DÚR+DSP+VD-ZDS+IČ+AD“ 26.03.2021

Rozpočtové opatření č. 1-2021

Informace k rozpočtu zde: Rozpočet

18.03.2021

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Situace dopravního značení

08.03.2021 24.03.2021
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov 24.02.2021 04.03.2021
Určení termínů sčítání zvěře v roce 2021 27.01.2021  23.03.2021

Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek – dopravní značení v obci

Situace dopravního značení

11.01.2021 27.01.2021

Veřejná vyhláška Oznámení zahájení územního řízení – přestavba křižovatky Staré Čívice

Koordinační situační výkres

08.01.2021 27.01.2021
Výroční zpráva za rok 2020 v oblasti poskytování informací 07.01.2021  27.01.2021

 

Archiv úřední desky ZDE