Mateřská škola – dobrá věc se podařila

Vážení spoluobčané,

s radostí Vám oznamujeme,  že i přes velmi krátkou dobu pro realizaci, byla ukončena první fáze rozšíření kapacity naší Mateřské školy ve Starém Mateřově a  to na kapacitu 33 dětí. Byla vybudována další třída se sociálním zázemím pro 25 dětí, která bude v druhé fázi rozšířena o nově vybudovanou hernu. Cílová kapacita mateřské školy je 50 dětí. Rovněž kuchyně a její zázemí se podařilo zmodernizovat v souladu s hygienickými normami.

Všechny práce a legislativní kroky se podařilo zvládnout v rekordně krátkém čase pěti měsíců, kdy finální kolaudace nové třídy proběhla 26.8.21, schválení nové kapacity 33 dětí školským odborem 27.8.21 a modernizovaná kuchyň byla předána 30.8.21. Velmi si ceníme spolupráce se Stavebním úřadem, KHS a HZS, se společnostmi IVEXI a TeS Choceň stejně jako i práce a nasazení personálu mateřské školy, zejména pak paní ředitelce Morávkové.

Věříme, že se předškolákům stejně jako i jejich učitelkám bude v nové třídě líbit a těšíme se na Vaši návštěvu v rámci dne otevřených dveří, který pro Vás připravujeme.

S úctou

starosta obce