Obecní dům „U Lípy“

Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce obecního domu „U Lípy“

fotogalerie zde

 

D-01.A.11 PŮDORYS STŘECHY – NAVRHOVANÝ STAV

D-01.A.10 POHLEDY 2 – NAVRHOVANÝ STAV

D-01.A.09 POHLEDY 1 – NAVRHOVANÝ STAV

 

24. 5. 2018 závěrečná kontrolní prohlídka

12. 9. 2017 Podpis smlouvy se zhotovitelem

28. 8. 2017 Rozhodnutí o zamítnutí odvolání = nabytí právní moci stavebního povolení

30. 6. 2017 Výběrové řízení na zhotovitele stavby

3. 5. 2017 Stavební povolení

16. 3. 2017 Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace, Ministerstvo životního prostředí

25. 4. 2016 Žádost o stavební povolení

29. 6. 2015 Žádost o dotaci

29. 6. 2015 Převzetí objektu čp. 34

18. 12. 2014 Koupě objektu čp. 34