Obecní dům „U Lípy“

Restaurace U Lípy

OTEVÍRACÍ DOBA

pondělí – sobota 10:00 – 14:00 hod

+

středa – sobota  17:00 – 22:00 hod

neděle zavřeno

Kontakt:  + 420 731 275 129

instagram: Restaurace U Lípy (@restaurace_u_lipy_) | Instagram

fcb: Restaurace U Lípy | Facebook

Ceník pronájmu sálu

  • děti, mládež do 15 let: 0 Kč
  • dospělí:                      1000 Kč/osoba/rok
  • rodina:                       1500 Kč/rok (společně žijící osoby v jedné domácnosti)
  • jednorázové vstupné: 500 Kč/hodina
  • Akce konané zdarma pro veřejnost jsou od pronájmu osvobozené.

Zaplacení pronájmu lze provést osobně na obecním úřadě nebo bankovním převodem, po uhrazení a vyplnění formuláře osoba obdrží informace ke vstupu do sálu a bude zavedena do systému pro rezervace.

Rezervovat sál lze max. 2 měsíce předem.

Podmínkou vstupu do sálu je rezervace v systému. REZERVAČNÍ SYSTÉM ZDE

Vstup povolen v keckách, sálovkách, přezůvkách (zákaz vstupu v kopačkách).

Informace na emailu obec@starymaterov.cz

Provozní řád

Rezervační systém

Rezervovat sál lze max. 2 měsíce předem Rozvrh pro Sal Lipa (supersaas.cz)

Vstup pro sportovní vyžití povolen pouze po přezutí: v keckách, sálovkách, přezůvkách (zákaz vstupu v kopačkách).

Případné dotazy zodpoví Obecní úřad.

Obsazování sálu

Do sálu může vstoupit pouze osoba se zaplaceným ročním pronájmem nebo jednorázovým vstupným.
Respektujte rozvrh sálu.
Akce pod záštitou Obce Starý Mateřov rezervované min. 7 dnů předem jsou  nadřazeny dříve učiněným rezervacím.

Doba využití sálu

Dle rezervace v systému na webu nebo osobní rezervace.
Tato doba zahrnuje i čas pro úklid prostor a použitého vybavení sálu.
Návštěvníci při odchodu provedou kontrolu sálu, především zhasnutá veškerá světla v sále, zkontrolují stav sálu a případné potíže bez prodlení nahlásí na obecní úřad.

 

Všeobecné pokyny

Sportovci a návštěvníci jsou povinni dodržovat zásady etiky a společenského chování (ve vystupování, dodržovat pořádek a oblečení).
Do sálu je možno vstoupit mimo oficiální akce pouze po řádně provedené rezervaci.
Je přísně zakázáno úmyslně ničit vybavení sálu a náčiní ve skladu.
Je přísně zakázáno vstupovat do sálu jinak než vchodem, pro toto určeným.
Celý objekt je nekuřácký.
Drobné občerstvení lze do sálu vnášet po předchozí dohodě s provozovatelem restaurace.

Sankce

Při porušení provozního řádu a nerespektování pokynů osoby zodpovědné za provoz sálu může rozhodnout zastupitelstvo Obce o pokutě do výše 1.000 Kč nebo zákazu vstupu do sálu.

 

Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce obecního domu „U Lípy“

fotogalerie zde

 

D-01.A.11 PŮDORYS STŘECHY – NAVRHOVANÝ STAV

D-01.A.10 POHLEDY 2 – NAVRHOVANÝ STAV

D-01.A.09 POHLEDY 1 – NAVRHOVANÝ STAV

 

27. 3. 2019 Kolaudační souhlas s užíváním stavby

22. 9. 2018 Rozhodnutí, povolení zkušebního provozu

24. 5. 2018 závěrečná kontrolní prohlídka

12. 9. 2017 Podpis smlouvy se zhotovitelem

28. 8. 2017 Rozhodnutí o zamítnutí odvolání = nabytí právní moci stavebního povolení

30. 6. 2017 Výběrové řízení na zhotovitele stavby

3. 5. 2017 Stavební povolení

16. 3. 2017 Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace, Ministerstvo životního prostředí

25. 4. 2016 Žádost o stavební povolení

29. 6. 2015 Žádost o dotaci

29. 6. 2015 Převzetí objektu čp. 34

18. 12. 2014 Koupě objektu čp. 34