Obecní dům „U Lípy“

Ceník pronájmu sálu

  • děti, mládež do 15 let: 0 Kč
  • dospělí: 500 Kč/osoba/rok
  • rodina: 700 Kč/rok (společně žijící osoby v jedné domácnosti)
  • jednorázové vstupné: 100 Kč/hodina
  • akce konané zdarma pro veřejnost jsou od pronájmu osvobozené

Zaplacení pronájmu lze provést osobně na obecním úřadě nebo bankovním převodem, po uhrazení osoba obdrží informace ke vstupu do sálu a bude zavedena do systému pro rezervace.

Rezervovat sál lze max. 2 měsíce předem.

Podmínkou vstupu do sálu je rezervace v systému. REZERVAČNÍ SYSTÉM ZDE

Vstup povolen v keckách, sálovkách, přezůvkách (zákaz vstupu v kopačkách).

Informace na emailu obecmaterov (zavináč) seznam.cz.

Provozní řád

Obsazování sálu

Do sálu může vstoupit pouze osoba se zaplaceným ročním pronájmem nebo jednorázovým vstupným.
Respektujte herní rozvrh (vstup pouze po přezutí).
Akce pod záštitou Obce Starý Mateřov rezervované min. 7 dnů předem jsou  nadřazeny dříve učiněným rezervacím.

Hrací doba

Dle rezervace v systému na webu nebo osobní rezervace.
Hrací doba zahrnuje i čas pro úklid prostor a použitého vybavení sálu.
Hráči musí ukončit hru v předstihu tak, aby opustili sál ve stanoveném čase.

Ukončení hry/využívání sálu

Sportovci po hře provedou kontrolu sálu, především zhasnutá veškerá světla v sále, zkontrolují stav sálu a případné potíže bez prodlení nahlásí na obecní úřad.

Všeobecné pokyny

Sportovci a návštěvníci jsou povinni dodržovat zásady etiky a společenského chování (ve vystupování, dodržovat pořádek a oblečení).
Do sálu je možno vstoupit mimo oficiální akce pouze po řádně provedené rezervaci.
Je přísně zakázáno úmyslně ničit vybavení sálu a náčiní ve skladu.
Je přísně zakázáno vnikat do sálu jinak než vchodem, pro toto určeným.

Sankce

Při porušení provozního řádu a nerespektování pokynů správce nebo zaměstnance Obce může rozhodnout zastupitelstvo Obce o pokutě do výše 1.000 Kč nebo zákazu vstupu do sálu.

 

Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce obecního domu „U Lípy“

fotogalerie zde

 

D-01.A.11 PŮDORYS STŘECHY – NAVRHOVANÝ STAV

D-01.A.10 POHLEDY 2 – NAVRHOVANÝ STAV

D-01.A.09 POHLEDY 1 – NAVRHOVANÝ STAV

 

27. 3. 2019 Kolaudační souhlas s užíváním stavby

22. 9. 2018 Rozhodnutí, povolení zkušebního provozu

24. 5. 2018 závěrečná kontrolní prohlídka

12. 9. 2017 Podpis smlouvy se zhotovitelem

28. 8. 2017 Rozhodnutí o zamítnutí odvolání = nabytí právní moci stavebního povolení

30. 6. 2017 Výběrové řízení na zhotovitele stavby

3. 5. 2017 Stavební povolení

16. 3. 2017 Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace, Ministerstvo životního prostředí

25. 4. 2016 Žádost o stavební povolení

29. 6. 2015 Žádost o dotaci

29. 6. 2015 Převzetí objektu čp. 34

18. 12. 2014 Koupě objektu čp. 34