Archiv úřední desky

Dokumenty, zde vystavené, visely současně na fyzické úřední desce.

ROK 2021 ZDE

ROK 2020 ZDE

ROK 2019 ZDE

ROK 2018 ZDE

ROK 2017 ZDE

ROK 2016 ZDE

ROK 2015 ZDE

ROK 2014 ZDE

ROK 2013 ZDE

 

ROK 2012

NÁZEV DOKUMENTU VYVĚŠENO SEJMUTO
Informace o době a místě konání volby prezidenta ČR 21.12.2012 13.01.2013
Oznámení o svolání prvního zasedání OVK 18.12.2012 20.12.2012
Úprava ceny vodného a stočného od 1.1.2013 07.12.2012 18.04.2013
Veřejná vyhláška, Rozhodnutí, územní rozhodnutí 29.11.2012 18.12.2012
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Starý Mateřov pro volbu prezidenta ČR konanou ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (případné II. kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013) 27.11.2012 13.01.2013
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce 26.11.2012 03.12.2012
Návrh rozpočtu na rok 2013 15.11.2012 03.12.2012
Záměr Obce Starý Mateřov – o prodeji části pozemku 459/116 v k.ú. Starý Mateřov 14.11.2012 03.12.2012
Veřejná vyhláška Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 17.10.2012 06.11.2012
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje 27.09.2012 17.10.2012
Upozornění na konzumaci alkoholu 19.09.2012 06.11.2012
Veřejná vyhláška Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 07.09.2012 27.09.2012
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce 20.08.2012 27.08.2012
Veřejná vyhláška, Oznámení o místě uložení písemnosti 03.08.2012 21.08.2012
Veřejná vyhláška, Rozhodnutí 13.07.2012 30.07.2012
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Aktualizace Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje“ 05.07.2012 11.08.2012
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné 29.06.2012 30.07.2012
Nařížení Státní veterinární správy 20.06.2012 12.07.2012
Záměr Obce Starý Mateřov – o prodeji pozemku p.č. 87/13 v k.ú. Starý Mateřov 12.06.2012 29.06.2012
Veřejná vyhláška, Rozhodnutí 01.06.2012 18.06.2012
Veřejná vyhláška Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 24.05.2012 11.6.2012
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce 21.05.2012 28.05.2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Starý Mateřov za rok 2011 10.05.2012 28.05.2012
Závěrečný účet za rok 2011 10.05.2012 28.05.2012
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, M. Půček nar. 1967 09.05.2012 25.05.2012
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, J. Výborný nar. 1954 09.05.2012 25.05.2012
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, M. Čech nar. 1973 02.05.2012 21.05.2012
Veřejná vyhláška, Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 17.04.2012 04.05.2012
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, M. Půček nar. 1967 05.04.2012 24.04.2012
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, J. Výborný nar. 1954 05.04.2012 24.04.2012
Oznámení o zahájení řízení o územním plánu obce Třebosice 01.04.2012 17.04.2012
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, M. Čech nar. 1973 30.03.2012 17.04.2012
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, M. Půček nar. 1967 19.03.2012 05.04.2012
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, J. Výborný nar. 1954 19.03.2012 05.04.2012
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, M. Čech nar. 1973 13.03.2012 29.03.2012
Záměr Obce Starý Mateřov – o prodeji části pozemku p.č. 459/116
sousedícím s pozemkem p.č. 459/170 v k.ú. Starý Mateřov
12.03.2012 29.03.2012
Záměr Obce Starý Mateřov – o prodeji objektu obecního úřadu ve St.Mateřově s č.p. 107 v k.ú. Starý Mateřov 12.03.2012 29.03.2012
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce 27.02.2012 06.03.2012

 

ROK 2011

NÁZEV DOKUMENTU VYVĚŠENO SEJMUTO
Informace o změně ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2011 30.11.2010 19.03.2011
OZV o místním poplatku ze psů 1-2011 14.12.2010 09.02.2011
OZV o místním poplatku za provoz, systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 2-2011 14.12.2010 09.02.2011
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce 17.01.2011 24.01.2011
Výběrové řízení na pronájem prodejny potravin 01.02.2011 01.03.2011
Veřejná vyhláška – Oznámení vydání Územního plánu Starý Mateřov formou opatření obecné povahy 08.02.2011 24.02.2011
Veřejná vyhláška – rozhodnutí – územní rozhodnutí – Napojení oblasti Třebosice – St.Mateřov do kanalizace a ČOV Pardubice, snímek 01.03.2011 17.03.2011
Oznámení o uložení písemnosti – M.Půček, nar. 1967 16.03.2011 01.04.2011
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu (22. – 26. 4. 2011) 18.03.2011 28.04.2011
Oznámení_návrh zadání změny č. 2 ÚPO Barchov s rozdělovníkem.pdf, Návrh zadání ZM č. 2 ÚP obce Barchov – pro projednání.pdf 29.03.2011 29.04.2011
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce 04.04.2011 11.04.2011
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 13.04.2011 02.05.2011
Závěrečný účet za rok 2010 13.04.2011
30.05.2011
29.04.2011
27.06.2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Starý Mateřov za rok 2010 13.04.2011
30.05.2011
29.04.2011
27.06.2011
Nařízení č. 3/2011 – mimořádná veterinární opatření 13.05.2011 30.05.2011
Veřejná vyhláška, Rozhodnutí 24.05.2011 08.06.2011
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce (termín posunut na 27. června 2011) – bude včas znovu zveřejněno 30.05.2011 02.06.2011
Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o územním plánu (obec Jezbořice) 10.06.2011 27.06.2011
Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu (město Pardubice); návrh zadání 15.06.2011 01.07.2011
Informace o konání zasedání Zastupitelstva 20.06.2011 27.06.2011
Záměr Obce Starý Mateřov (o prodeji objektu obchodu ve St. Mateřově s č.p. 38) 01.07.2011 19.07.2011
Veřejná vyhláška – Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 15.08.2011 30.08.2011
Veřejná vyhláška – Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 15.08.2011 30.08.2011
Návrh koncepce „Program rozvoje Pardubického kraje“ 30.08.2011 21.09.2011
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, V.Habart nar. 1950 31.08.2011 16.09.2011
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, V.Nováková nar. 1950 31.08.2011 16.09.2011
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, V.Habart nar. 1950 17.09.2011 03.10.2011
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, V.Nováková nar. 1950 17.09.2011 03.10.2011
Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o X. změně územního plánu města Pardubic 20.09.2011 06.10.2011
Veřejná vyhláška, Rozhodnutí 26.09.2011 12.10.2011
Informace o konání zasedání Zastupitelstva 03.10.2011 10.10.2011
Veřejná vyhláška, Rozhodnutí 06.10.2011 21.10.2011
Veřejná vyhláška, Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání 12.10.2011 27.10.2011
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení 17.10.2011 18.11.2011
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, V.Habart nar. 1950 20.10.2011 31.10.2011
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost, V.Nováková nar. 1950 20.10.2011 31.10.2011
Stanovisko Ministerstva živ. prostředí k návrhu koncepce „Program rozvoje Pardubického kraje“ 02.11.2011 18.11.2011
Veřejná vyhláška, Rozhodnutí 22.11.2011 10.12.2011
Návrh rozpočtu na rok 2012 27.11.2011 13.12.2011
Úprava ceny vodného a stočného od 1. 1. 2012 28.11.2011 02.07.2012
Tiskové zprávy z jednání se zástupci firmy OREDO o nových jízdních řádech Pardubice, foto Pce, Přelouč, foto Přelouč 04.12.2011 28.12.2011
Informace o konání zasedání Zastupitelstva 05.12.2011 13.12.2011
Oznámení – Projednání návrhu zadání územního plánu Dubany 15.12.2011 02.01.2012
Rozhodnutí, Veřejná vyhláška 15.12.2011 02.01.2012
Veřejná vyhláška – Oznámení o pokračování řízení o X. změně územního plánu města Pardubic – opakované veřejné projednáníPOZOR – ZMĚNA TERMÍNU 28.12.201129.12.2011 17.01.201227.02.2012

 

 

ROK 2010

NÁZEV DOKUMENTU VYVĚŠENO SEJMUTO
Určení termínu sčítání zvěře 29.01.2010 31.03.2010
Závěrečný účet za rok 2009 08.02.2010 01.03.2010
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 08.02.2010 01.03.2010
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do PS Parlamentu ČR 13.04.2010 30.05.2010
Veřejná vyhláška vydání zásad územního rozvoje Pardubického kraje 30.04.2010 25.05.2010
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 12.05.2010 30.05.2010
Veřejná vyhláška oznámení o zahájení řízení o změně č.1 územního plánu Barchov 13.05.2010 31.05.2010
Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí 01.06.2010 18.06.2010
Oznámení o uložení písemnosti, Marián Půček, nar. 1967 11.06.2010 28.06.2010
Oznámení o projednávání zadání XV. změny územního plánu města Pardubic 22.07.2010 22.08.2010
Volby do zastupitelstva obce – stanovení počtu podpisů 22.07.2010 30.09.2010
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – Jiří Šulc, nar. 1968 10.08.2010 24.08.2010
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – Jiří Šulc, nar. 1968 25.08.2010 08.09.2010
Posuzování vlivů na živ.prostsřdí podle zákona č. 100/2001 Sb. 25.08.2010 09.09.2010
Informace volebním stranám – o počtu a sídle volebních okrsků 31.08.2010 18.10.2010
Oznámení o uložení písemnosti, Marián Půček, nar. 1967 09.09.2010 24.09.2010
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – Jiří Šulc, nar. 1968 24.09.2010 04.10.2010
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce a 1/3 Senátu PČR 30.09.2010 18.10.2010
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – Soňa Čechová, nar. 1972 12.10.2010 26.10.2010
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – Daniela Čermáková, nar. 1992 12.10.2010 26.10.2010
Neoficiální výsledky voleb v naší obci do 1/3 Senátu 17.10.2010 16.11.2010
Neoficiální výsledky voleb do zastupitelstva naší obce 17.10.2010 16.11.2010
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – Soňa Čechová, nar. 1972 27.10.2010 10.11.2010
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – Daniela Čermáková, nar. 1992 27.10.2010 10.11.2010
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce 06.11.2010 15.11.2010
Informace o přerušení ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce a jeho pokračování 16.11.2010 22.11.2010
Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu Starý Mateřov 22.11.2010 06.01.2011
Návrh rozpočtu na rok 2011 25.11.2010 14.12.2010
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – Soňa Čechová, nar. 1972 26.11.2010 10.12.2010
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – Daniela Čermáková, nar. 1992 26.11.2010 10.12.2010
Oznámení o uložení písemnosti, Marián Půček, nar. 1967 30.11.2010 14.12.2010
Oznámení o uložení písemnosti, Jiří Šulc, nar. 1968 02.12.2010 16.12.2010
Oznámení o uložení písemnosti – Jiří Šulc, nar. 1968 03.12.2010 17.12.2010
Posuzování vlivů na životní prostředí – zveřejnění posudku – jihozápadní obchvat 03.12.2010 21.12.2010
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce 06.12.2010 14.12.2010
Oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Třebosice 09.12.2010 23.12.2010
Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání – Napojení oblasti Třebosice-St.Mateřov do kanalizace 1.strana, 2.strana, strana 3, strana 4, situace 10.12.2010 06.01.2011
Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku 10.12.2010 17.12.2010
OZV č. 1/2011 o místním poplatku ze psů 14.12.2010 31.12.2010
Oznámení o uložení písemnosti – Jiří Šulc, nar. 1968 15.12.2010 30.12.2010
Posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí – zveřejnění informace o konání veřejného projednání 17.12.2010 31.12.2010
Oprava zřejmých nesprávností – napojení oblasti Třebosice – Mateřov do kanalizace, 2. a 3. strana 21.12.2010 06.01.2011

 

ROK 2009

NÁZEV DOKUMENTU VYVĚŠENO SEJMUTO
Informování volebních stran o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do EP 21.04.2009 08.06.2009
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 21.05.2009 08.06.2009
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu „zásad územního rozvoje Pardubického kraje“ strana 1  strana 2 26.08.2009 22.10.2009
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do PS Parlamentu ČR 09.09.2009 14.09.2009
Oznámení o uložení písemnosti – Jiří Šulc, nar. 1968 10.09.2009 24.09.2009
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – M.Olejník, nar. 1960 22.10.2009 05.11.2009
Oznámení o uložení písemnosti – J. Plecháček, nar. 1956 05.11.2009 19.11.2009
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – M.Olejník, nar. 1960 05.11.2009 19.11.2009
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – M.Olejník, nar. 1960 23.11.2009 02.12.2009
Oznámení o uložení písemnosti, Jiří Šulc, nar. 1968 25.11.2009 09.12.2009