Czech POINT

 

czech point

Obecní úřad v obci  Starý Mateřov je kontaktním místem pro službu Czech POINT. V úředních hodinách zde občané tedy mohou získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné správy, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

= Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Služby Czech POINT pro veřejnost lze obecně rozdělit do těchto kategorií

1.Výpisy z informačních systémů veřejné správy (např. výpis z Rejstříku trestů nebo Katastru nemovitostí)

2. Podání vůči státní správě (např. ohlášení živnosti do registru živnostenského podnikání)

3. Základní registry (např. výpisy ze základních registrů, nebo podání žádosti o změnu údajů)

4. Datové schránky (např. žádost o zřízení datové schránky, žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových)

5. Konverze na žádost a související služby (Úschovna a Centrální úložiště ověřovacích doložek)

6. Zprostředkovaná identifikace osoby

Kompletní seznam služeb, včetně jejich aktuální dostupnosti a ceníku najdete zde: http://www.czechpoint.cz/public/

Výběr nejčastěji využívaných služeb:

Výpisy z katastru nemovitostí:

potřebujete znát katastrální území a číslo listu vlastnictví, na kterém se daná nemovitost nachází, správní poplatek je 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další i započatou stranu.

Výpisy z veřejného rejstříku (obchodní, spolkový aj.):

je potřeba znát IČO organizace, správní poplatek je 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další i započatou stranu.

Výpisy z živnostenského rejstříku:

je potřeba znát IČO organizace, správní poplatek je 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další i započatou stranu.

Výpisy z rejstříku trestů:

mít sebou platný občanský průkaz, správní poplatek je 100,- Kč za výpis.

Výpisy z insolvenčního rejstříku:

pokud se výpis bude týkat organizace, potřebujete znát její IČO, pokud Vaší osoby mít sebou platný občanský průkaz, správní poplatek je 100,- Kč

Výpisy z bodového hodnocení řidičů:

mít u sebe platný občanský průkaz a platný řidičský průkaz, správní poplatek je 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další i započatou stranu.

Agendy ISDS:

zde můžete zřídit datovou schránku, zneplatnit staré přístupové údaje a požádat o nové, přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky, zneplatnění přístupu osobám: vždy mít platný občanský průkaz, znát IČO organizace, u datových schránek jsou zpoplatněny pouze některé agendy.

Konverze dokumentů:

autorizovaná konverze dokumentů může být buď z elektronické verze do listinné nebo naopak, vždy je potřeba mít sebou potřebný dokument, správní poplatek je 30,- Kč za každou stranu.