ODPADY – svozový kalendář 2024, poplatky

Informace o komunálních odpadech dle § 60, odst. 4 zákona o odpadech 541/2020 Sb. za rok 2023

Informace o komunálních odpadech dle § 60, odst. 4  zákona o odpadech 541/2020 Sb. za rok 2022

Informace o komunálních odpadech dle § 60, odst. 4 zákona o odpadech 541/2020 Sb. za rok 2021

Úhrada místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a místní poplatek ze psů v roce 2024

výše místního poplatku za svoz komunálního odpadu zůstává pro rok 2024 ve stejné výši jako v loňském roce, tedy 700,- Kč / osoba / rok.

Splatnost poplatku je do 30.3.2024. 

Po té budou nádoby na odpady označeny čárovým kódem, který zaručuje svoz odpadu.

Pokud nebude poplatek za obecní systém odpadového hospodářství zaplacen v této lhůtě, nebudou nádoby označeny tímto kódem a nebudou sváženy.

 

Úhradu poplatku lze provést v hotovosti na obecním úřadě v otevírací době:

Pondělí        9:00 – 12:00    13:00 – 18:00

Úterý            9:00 – 12:00

Středa           9:00 – 12:00    13:00 – 18:00

Čtvrtek          9:00 – 12:00

nebo převodem na č. účtu 107-675710297/0100

jako variabilní symbol prosím uveďte: číslo popisné

do poznámky: jména poplatníků

 

Výše místního poplatku ze psů v roce 2024:

a) jeden pes ….. 120 Kč

b) za druhého a dalšího psa …. 240 Kč

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let …… 60 Kč

d) za druhého a dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let ….. 120 Kč

 

Nově od roku 2024 zavádíme registrační známky pro psy.

Vyzýváme tedy všechny držitele psů, aby se dostavili v době úředních hodin na Obecní úřad ve Starém Mateřově, kde Vám bude po zaregistrování Vašeho psa vydána registrační známka. Děkujeme za součinnost.

 

Úhradu poplatku lze provést v hotovosti na obecním úřadě v otevírací době:

Pondělí        9:00 – 12:00    13:00 – 18:00

Úterý            9:00 – 12:00

Středa           9:00 – 12:00    13:00 – 18:00

Čtvrtek          9:00 – 12:00

nebo převodem na č. účtu 107-675710297/0100

jako variabilní symbol prosím uveďte: číslo popisné