Změna č. 1 územního plánu Starý Mateřov – vydaná dne 30. 4. 2018

1. Zm1 ÚP Starý Mateřov_OOP_text výrokové části_2018

2. Zm1 ÚP Starý Mateřov_Odůvodnění_text_2018

IBa_Základní členění území

IBb_Hlavní výkres

IBc_Výkres VPS

IIBa_Koordinační výkres

IIBb_Výkres širších vztahů

IIBc_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

IIBdef_Výkres DTI

 

Do změny č. 1 územního plánu Starý Mateřov, která nabyla účinnosti dne 12. 6. 2018 lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • Obec Starý Mateřov, Starý Mateřov č. p. 38, 530 02 Starý Mateřov
  • Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor rozvoje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
  • Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
  • Magistrát města Pardubic, Stavební úřad, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
  • Do dokladové dokumentace (spisu) lze nahlížet na Obecním úřadu Starý Mateřov, Starý Mateřov č. p. 38, 530 02 Starý Mateřov