Rozpočet

Oznámení o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou v elektronické podobě zveřejněny na elektronické úřední desce Obce Starý Mateřov na adresách úřední deska 2023 a zároveň je možno nahlédnout do jejich listinné podoby na obecním úřadě na adrese Starý Mateřov 38, 530 02 Pardubice 2, a to vždy v úředních hodinách obecního úřadu, následující dokumenty obce:

– střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 – 2025,

– schválený rozpočet na rok 2023 a rozpočtová opatření,

– poslední schválený závěrečný účet,

a dokumenty zřízené příspěvkové organizace (MŠ):

– střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 – 2025,

– schválený rozpočet na rok 2023

– střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 – 2026,

– schválený rozpočet na rok 2024 a rozpočtová opatření,

a dokumenty zřízené příspěvkové organizace (MŠ):

– střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 – 2026,

– schválený rozpočet na rok 2024

Rozpočet roku 2024

Schválený rozpočet obce Starý Mateřov na rok 2024

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Starý Mateřov na roky 2025_2026

Rozpočtová opatření roku 2024

 

 

Rozpočet roku 2023

Schválený rozpočet obce Starý Mateřov 2023

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Starý Mateřov 2024 – 2025

Rozpočtová opatření roku 2023

 

 

Rozpočet roku 2022

Schválený rozpočet obce na rok 2022

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023_2024

Rozpočtová opatření roku 2022

 

Rozpočet roku 2021

Schválený rozpočet obce na rok 2021

Rozpočtová opatření roku 2021 zde

 

Rozpočet roku 2020

Schválený rozpočet obce na rok 2020 ve formátu pdf

Rozpočtová opatření roku 2020 zde

Schválený rozpočet obce na rok 2020 a jeho změny k 31. 10. 2020

Rozpočet roku 2019

schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost
Daňové příjmy 7 167 497,00 7 518 568,92 9 295 482,58
Nedaňové příjmy 278 929,00 321 180,50 343 220,27
Kapitálové příjmy 0,00 20 000,00 20 500,00
Přijaté transfery 210 000,00 809 854,08 2 134 854,08

PŘÍJMY CELKEM

po konsolidaci

7 656 426,00 8 669 603,50 10 469 056,93
Běžné výdaje 5 468 366,06 6 305 675,56 7 206 774,66
Kapitálové výdaje 690 000,00 3 760 205,63 3 542 528,63

VÝDAJE CELKEM

po konsolidaci

6 158 366,06 10 065 881,19 9 424 303,29
FINANCOVÁNÍ
pol. 8115 0,00 2 894 337,63 453 306,30
pol. 8124 – 1 498 059,94 – 1 498 059,94 – 1 498 059,94

 

 

Rozpočet roku 2018

 schválený rozpočet  upravený rozpočet  skutečnost          
 Daňové příjmy 6 074 500,00 7 062 893,22 8 037 950,66
 Nedaňové příjmy  151 929,00 216 144,00 224 551,12
 Kapitálové příjmy  0,00 265 600,00 265 614,75
 Přijaté transfery  1 856 460,00 3 216 284,00 4 821 284,15

 PŘÍJMY CELKEM

po konsolidaci

 8 082 889,00 10 760 921,22 11 744 400,68
 Běžné výdaje  4 286 345,00 5 902 538,00 7 150 934,82
 Kapitálové výdaje 15 492 431,00 17 316 303,37 16 601 016,21

 VÝDAJE CELKEM

po konsolidaci

19 778 776,00 23 218 841,37 22 146 951,03

SALDO příjmů a výdajů

po konsolidaci

 – 11 695 887,00 – 12 457 920,15 – 10 402 550,35
 FINANCOVÁNÍ
 pol. 8115 1 695 747,00 2 124 112,58 263 798,48
 pol. 8123  11 200 000,00 11 200 000,00 11 004 944,30
 pol. 8124 – 1 199 860,00 – 866 192,43 – 866 192,43

 

Rozpočet roku 2017

 schválený rozpočet  upravený rozpočet  skutečnost
 Daňové příjmy  5509184,00  6652606,00 7124943,76
 Nedaňové příjmy  131941,00  180286,00  193608,38
 Kapitálové příjmy
 Přijaté transfery  113200,00  3148506,04  4795306,04

 PŘÍJMY CELKEM

po konsolidaci

 5754325,00 9981398,04 10467058,18
 Běžné výdaje  3354325,00 4576597,25 6043043,41
 Kapitálové výdaje  2400000,00 7938253,11 7971810,02

 VÝDAJE CELKEM

po konsolidaci

5754325,00 12514850,36  12368053,43

SALDO příjmů a výdajů

po konsolidaci

-2533452,32 -1900995,25
 FINANCOVÁNÍ 2533452,32 1900995,25
 pol. 8115 433044,00 1957586,96 1325129,89
 pol. 8123 995055,70 995055,70
 pol. 8124 -433044,00 -419190,34 -419190,34

Rozpočet roku 2016 (v Kč)

schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost
Daňové příjmy 5 269 703,00 6 362 386,28 6 363 386,28
Nedaňové příjmy 159 901,00 182 036,05 182 036,05
Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00
Přijaté transfery 103 600,00 1 330 074,00 1 330 074,00
PŘÍJMY CELKEM 5 533 204,00 7 874 496,33 7 875 496,33
Běžné výdaje 3 883 204,00 5 166 181,50 4 937 679,32
Kapitálové výdaje 1 650 000,00 2 661 695,59 1 518 052,59
VÝDAJE CELKEM 5 533 204,00 7 827 877,09 6 455 731,91
SALDO : PŘÍJMY – VÝDAJE 0,00 46 619,24 1 419 764,42
Financování 0,00 – 46 619,24 – 1 419 764,42
pol. 8115 433 044,00 386 424,76 – 1 005 485,95
pol. 8124 – 433 044,00 -433 044,00 – 414 278,47

 

Schválený rozpočet na rok 2015 (v Kč)

Třída 1     Daňové příjmy        4 836 900,00
Třída 2     Nedaňové příjmy        81 301,00
Třída 3     Kapitálové příjmy                  0,00
Třída 4     Přijaté transfery        100 000,00

PŘÍJMY CELKEM            5 018 201,00

Třída 5     Běžné výdaje            3 518 201,00
Třída 6     Kapitálové výdaje    1 500 000,00

VÝDAJE CELKEM            5 018 201,00

SALDO : PŘÍJMY – VÝDAJE             0,00

Třída 8     Financování        0,00

 

Schválený rozpočet na rok 2014 (v Kč)

Třída 1     Daňové příjmy        5 362 500,00
Třída 2     Nedaňové příjmy        73 800,00
Třída 3     Kapitálové příjmy                  0,00
Třída 4     Přijaté transfery        102 000,00

PŘÍJMY CELKEM            5 538 300,00

Třída 5     Běžné výdaje            2 883 300,00
Třída 6     Kapitálové výdaje    2 655 000,00

VÝDAJE CELKEM            5 538 300,00

SALDO : PŘÍJMY – VÝDAJE             0,00

Třída 8     Financování        0,00

 

Schválený rozpočet na rok 2013 (v Kč)

Třída 1     Daňové příjmy        4 552 000,00
Třída 2     Nedaňové příjmy        65 000,00
Třída 3     Kapitálové příjmy                  0,00
Třída 4     Přijaté transfery        160 000,00

PŘÍJMY CELKEM            4 777 000,00

Třída 5     Běžné výdaje            3 677 000,00
Třída 6     Kapitálové výdaje    1 100 000,00

VÝDAJE CELKEM            4 777 000,00

SALDO : PŘÍJMY – VÝDAJE             0,00

Třída 8     Financování        0,00

Rozpočet roku 2012

 

Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Daňové příjmy 3.862.000,- 4.874.682,80 4.874.682,80
Nedaňové příjmy 59.000,-  122.102,42  122.102,42
Kapitálové příjmy 0,- 26.000,- 26.000,-
Přijaté transfery 139.400,-  510.373,- 530.373,-
Celkem 4.060.400,- 5.533.158,22 5.533.158,22

 

Výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Běžné výdaje 2.675.000,-  3.371.474,72 3.362.651,42
Kapitálové výdaje 1.385.000,-  2.161.683,50 2.161.683,50
Celkem 4.060.400,-  5.533.158,22 5.524.334,92

 

SALDO: Příjmy – výdaje                  0,-                    0,-      8.823,30

Rozpočet roku 2011

 

Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Celkem 3.958.500,– 4.704.076,– 4.946.181,06

 

Výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Celkem 3.666.500,– 4.412.076,– 4.631.092,32

 

Financování Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Saldo příjmů a výdajů 292.000,– 292.000,– 315.088,74

 

 Rozpočet roku 2010

 

Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Celkem 3.317.800,– 4.391.533,- 4.983.099,27

 

Výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Celkem 2.781.800,– 3.855.533,– 4.464.968,79

 

Financování Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Financování 536.000,– 536.000,– 518.130,48

 

Rozpočet roku 2009

 

Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Celkem 3.897.400,– 9.741.905,– 9.675.361,24

 

Výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Celkem 3.401.400,– 9.245.905,– 9.836.540,23

 

Saldo příjmů a výdajů 496.000,– 496.000,– – 161.178,99

 

 

Rozpočet roku 2008

 

Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Daňové příjmy 3.640.500,- 5.253.500,- 5.929.953,79
Nedaňové příjmy 39.300,- 39.300,- 64.583,55
Kapitálové příjmy 138.278,- 138.278,-
Dotace
(neinv. dotace přij. v rámci souhrn. dot. vztahu)
45.200,- 308.220,- 308.177,-
Celkem 3.725.000,- 5.739.298,- 6.440.992,34

 

Výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Běžné výdaje 2.749.000,- 2.730.320,- 2.320.774,17
Kapitálové výdaje 1.020.000,- 3.052.978,- 4.270.026,70
Celkem 3.769.000,- 5.783.298,- 6.590.800,87

 

 

Financování Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Financování 44.000,- 44.000,- 149.808,53
z toho:
Změna stavu krát.peněž.prost.na bank.účtech
500.000,- 500.000,- 605.808,53
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček – 456.000,- – 456.000,- – 456.000,00

 

Rozpočet roku 2007

 

Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Daňové příjmy 2.630.500,– 2.630.500,– 4.279.864,29
Nedaňové příjmy 50.000,– 50.000,– 90.325,31
Dotace
(neinv. dotace přij. v rámci
souhrn. dot. vztahu)
43.500,– 226.043,– 225.994,–
Celkem 2.724.000,– 2.906.543,– 4.596.183,60
Výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Běžné výdaje 2.098.000,– 2.280.543,– 2.813.985,71
Kapitálové výdaje 210.000,– 210.000,– 220.196,70
Celkem 2.308.000,– 2.490.543,– 3.034.182,41

 

SALDO: Příjmy – výdaje 416.000,– 416.000,– 1.562.001,19

 

Rozpočet roku 2006

 

Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Daňové příjmy 2.607.000,- 2.607.000,- 3.285.207,56
Nedaňové příjmy 35.000,- 35.000,- 45.563,05
Dotace
(neinv. dotace přij. v rámci souhrn. dot. vztahu)
36.600,- 256.300,- 256.244,-
Celkem 2.678.600,- 2.898.300,- 3.587.014,61

 

Výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Běžné výdaje 2.135.600,- 2.260.300,- 3.305.477,43
z toho: (neinvestiční transfery obcím) 130.000,- 130.000,- 130.076,00
Kapitálové výdaje 167.000,- 262.000,- 1.265.606,80
Celkem 2.302.600,- 2.522.300,- 4.571.084,23

 

Financování Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Financování – 376.000,- – 376.000,- 984.069,62

 

 

Rozpočet roku 2005

 

Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Daňové příjmy 2.490.500,- 2.490.500,- 3.458.990,00
Nedaňové příjmy 32.700,- 32.700,- 39.363,45
466.000,00
Dotace (neinv.  dotace přij. v rámci souhrn. dot. vztahu) 34.800,- 106.200,- 106.133,00
Celkem 2.558.000,- 2.629.400,- 4.070.486,45

 

Výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Běžné výdaje 2.222.000,- 2.293.400,- 2.360.704,02
Kapitálové výdaje 104.786,90
Celkem 2.222.000,- 2.293.400,- 2.465.490,92

 

SALDO: Příjmy – výdaje 336.000,- 336.000,- 1.604.995,53