Rozpočet

Rozpočet roku 2019

– zveřejněn na úřední desce roku 2019

Rozpočet roku 2018

– je dle zákona č. 250/2000 Sb. zveřejněn na úřední desce roku 2017

Rozpočet roku 2017

 schválený rozpočet  upravený rozpočet  skutečnost
 Daňové příjmy  5509184,00  6652606,00 7124943,76
 Nedaňové příjmy  131941,00  180286,00  193608,38
 Kapitálové příjmy
 Přijaté transfery  113200,00  3148506,04  4795306,04

 PŘÍJMY CELKEM

po konsolidaci

 5754325,00 9981398,04 10467058,18
 Běžné výdaje  3354325,00 4576597,25 6043043,41
 Kapitálové výdaje  2400000,00 7938253,11 7971810,02

 VÝDAJE CELKEM

po konsolidaci

5754325,00 12514850,36  12368053,43

SALDO příjmů a výdajů

po konsolidaci

-2533452,32 -1900995,25
 FINANCOVÁNÍ 2533452,32 1900995,25
 pol. 8115 433044,00 1957586,96 1325129,89
 pol. 8123 995055,70 995055,70
 pol. 8124 -433044,00 -419190,34 -419190,34

Rozpočet roku 2016 (v Kč)

schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost
Daňové příjmy 5 269 703,00 6 362 386,28 6 363 386,28
Nedaňové příjmy 159 901,00 182 036,05 182 036,05
Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00
Přijaté transfery 103 600,00 1 330 074,00 1 330 074,00
PŘÍJMY CELKEM 5 533 204,00 7 874 496,33 7 875 496,33
Běžné výdaje 3 883 204,00 5 166 181,50 4 937 679,32
Kapitálové výdaje 1 650 000,00 2 661 695,59 1 518 052,59
VÝDAJE CELKEM 5 533 204,00 7 827 877,09 6 455 731,91
SALDO : PŘÍJMY – VÝDAJE 0,00 46 619,24 1 419 764,42
Financování 0,00 – 46 619,24 – 1 419 764,42
pol. 8115 433 044,00 386 424,76 – 1 005 485,95
pol. 8124 – 433 044,00 -433 044,00 – 414 278,47

 

Schválený rozpočet na rok 2015 (v Kč)

Třída 1     Daňové příjmy        4 836 900,00
Třída 2     Nedaňové příjmy        81 301,00
Třída 3     Kapitálové příjmy                  0,00
Třída 4     Přijaté transfery        100 000,00

PŘÍJMY CELKEM            5 018 201,00

Třída 5     Běžné výdaje            3 518 201,00
Třída 6     Kapitálové výdaje    1 500 000,00

VÝDAJE CELKEM            5 018 201,00

SALDO : PŘÍJMY – VÝDAJE             0,00

Třída 8     Financování        0,00

 

Schválený rozpočet na rok 2014 (v Kč)

Třída 1     Daňové příjmy        5 362 500,00
Třída 2     Nedaňové příjmy        73 800,00
Třída 3     Kapitálové příjmy                  0,00
Třída 4     Přijaté transfery        102 000,00

PŘÍJMY CELKEM            5 538 300,00

Třída 5     Běžné výdaje            2 883 300,00
Třída 6     Kapitálové výdaje    2 655 000,00

VÝDAJE CELKEM            5 538 300,00

SALDO : PŘÍJMY – VÝDAJE             0,00

Třída 8     Financování        0,00

 

Schválený rozpočet na rok 2013 (v Kč)

Třída 1     Daňové příjmy        4 552 000,00
Třída 2     Nedaňové příjmy        65 000,00
Třída 3     Kapitálové příjmy                  0,00
Třída 4     Přijaté transfery        160 000,00

PŘÍJMY CELKEM            4 777 000,00

Třída 5     Běžné výdaje            3 677 000,00
Třída 6     Kapitálové výdaje    1 100 000,00

VÝDAJE CELKEM            4 777 000,00

SALDO : PŘÍJMY – VÝDAJE             0,00

Třída 8     Financování        0,00

Rozpočet roku 2012

 

Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Daňové příjmy 3.862.000,- 4.874.682,80 4.874.682,80
Nedaňové příjmy 59.000,-  122.102,42  122.102,42
Kapitálové příjmy 0,- 26.000,- 26.000,-
Přijaté transfery 139.400,-  510.373,- 530.373,-
Celkem 4.060.400,- 5.533.158,22 5.533.158,22

 

Výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Běžné výdaje 2.675.000,-  3.371.474,72 3.362.651,42
Kapitálové výdaje 1.385.000,-  2.161.683,50 2.161.683,50
Celkem 4.060.400,-  5.533.158,22 5.524.334,92

 

SALDO: Příjmy – výdaje                  0,-                    0,-      8.823,30

Rozpočet roku 2011

 

Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Celkem 3.958.500,– 4.704.076,– 4.946.181,06

 

Výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Celkem 3.666.500,– 4.412.076,– 4.631.092,32

 

Financování Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Saldo příjmů a výdajů 292.000,– 292.000,– 315.088,74

 

 Rozpočet roku 2010

 

Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Celkem 3.317.800,– 4.391.533,- 4.983.099,27

 

Výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Celkem 2.781.800,– 3.855.533,– 4.464.968,79

 

Financování Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Financování 536.000,– 536.000,– 518.130,48

 

Rozpočet roku 2009

 

Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Celkem 3.897.400,– 9.741.905,– 9.675.361,24

 

Výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Celkem 3.401.400,– 9.245.905,– 9.836.540,23

 

Saldo příjmů a výdajů 496.000,– 496.000,– – 161.178,99

 

 

Rozpočet roku 2008

 

Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Daňové příjmy 3.640.500,- 5.253.500,- 5.929.953,79
Nedaňové příjmy 39.300,- 39.300,- 64.583,55
Kapitálové příjmy 138.278,- 138.278,-
Dotace
(neinv. dotace přij. v rámci souhrn. dot. vztahu)
45.200,- 308.220,- 308.177,-
Celkem 3.725.000,- 5.739.298,- 6.440.992,34

 

Výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Běžné výdaje 2.749.000,- 2.730.320,- 2.320.774,17
Kapitálové výdaje 1.020.000,- 3.052.978,- 4.270.026,70
Celkem 3.769.000,- 5.783.298,- 6.590.800,87

 

 

Financování Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Financování 44.000,- 44.000,- 149.808,53
z toho:
Změna stavu krát.peněž.prost.na bank.účtech
500.000,- 500.000,- 605.808,53
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček – 456.000,- – 456.000,- – 456.000,00

 

Rozpočet roku 2007

 

Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Daňové příjmy 2.630.500,– 2.630.500,– 4.279.864,29
Nedaňové příjmy 50.000,– 50.000,– 90.325,31
Dotace
(neinv. dotace přij. v rámci
souhrn. dot. vztahu)
43.500,– 226.043,– 225.994,–
Celkem 2.724.000,– 2.906.543,– 4.596.183,60
Výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Běžné výdaje 2.098.000,– 2.280.543,– 2.813.985,71
Kapitálové výdaje 210.000,– 210.000,– 220.196,70
Celkem 2.308.000,– 2.490.543,– 3.034.182,41

 

SALDO: Příjmy – výdaje 416.000,– 416.000,– 1.562.001,19

 

Rozpočet roku 2006

 

Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Daňové příjmy 2.607.000,- 2.607.000,- 3.285.207,56
Nedaňové příjmy 35.000,- 35.000,- 45.563,05
Dotace
(neinv. dotace přij. v rámci souhrn. dot. vztahu)
36.600,- 256.300,- 256.244,-
Celkem 2.678.600,- 2.898.300,- 3.587.014,61

 

Výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Běžné výdaje 2.135.600,- 2.260.300,- 3.305.477,43
z toho: (neinvestiční transfery obcím) 130.000,- 130.000,- 130.076,00
Kapitálové výdaje 167.000,- 262.000,- 1.265.606,80
Celkem 2.302.600,- 2.522.300,- 4.571.084,23

 

Financování Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Financování – 376.000,- – 376.000,- 984.069,62

 

 

Rozpočet roku 2005

 

Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Daňové příjmy 2.490.500,- 2.490.500,- 3.458.990,00
Nedaňové příjmy 32.700,- 32.700,- 39.363,45
466.000,00
Dotace (neinv.  dotace přij. v rámci souhrn. dot. vztahu) 34.800,- 106.200,- 106.133,00
Celkem 2.558.000,- 2.629.400,- 4.070.486,45

 

Výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Běžné výdaje 2.222.000,- 2.293.400,- 2.360.704,02
Kapitálové výdaje 104.786,90
Celkem 2.222.000,- 2.293.400,- 2.465.490,92

 

SALDO: Příjmy – výdaje 336.000,- 336.000,- 1.604.995,53