Územní plán

Formulář pro podání návrhu na změnu územní plánu: Návrh na změnu územního plánu

 

Územní studie Starý Mateřov – Z4a, Z4b a P1.01 … ZDE

Územní studie Starý Mateřov – P3, P1.03 a Z1.02 … ZDE

Územní studie Starý Mateřov – zastavitelná plocha Z9 … ZDE

Zpráva o uplatňování územního plánu Starý Mateřov …  ZDE

Změna č. 1 územního plánu Starý Mateřov – vydaná dne 30. 4. 2018 … ZDE

Úplné znění územního plánu Starý Mateřov po změně č. 1 … ZDE

 

 

Textová část (kvůli velikosti rozděleno do dvou částí)

1. část

2. část

 

Grafická část

I_B_a_VZC

I_B_a_legenda_VZC

I_B_b_HL_VYKRES

I_B_b_legenda_HL_VYKRES

I_B_c_VPS

I_B_c_legenda_VPS

II_B_a_KOORD_VYKRES

II_B_a_legenda_KOORD_VYKRES

II_B_b_sirsi_vztahy

II_B_b_legenda_sirsi_vztahy

II_B_c_ZPF

II_B_c_legenda_ZPF

II_B_d_DOPRAVA

II_B_d_legenda_DOPRAVA

II_B_e_VODA

II_B_e_legenda_VODA

II_B_f_ENERGETIKA

II_B_f_legenda_ENERGETIKA