Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Obec Starý Mateřov vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

Úřední deska 2024 

Sbírka právních předpisů

Dne 3. 2. 2021 vešel v platnost zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který s účinností od 1 .1. 2022 zavádí informační systém Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „systém Sbírky“), jenž slouží k vyhlašování právních předpisů územních samosprávných celků a zákonem stanovených správních úřadů a ke zveřejňování dalších zákonem vymezených aktů. 

Název vyhlášky/předpisu Účinnost

Obecně závazná vyhláška č 2/2024 o místním poplatku ze psů

Oznámení o vyhlášení právního předpisu 2/2023

01. ledna 2024

Obecně závazná vyhláška č. 1/2024 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Oznámení o vyhlášení právního předpisu 1/2023

01. ledna 2024
Požární řád obce 2022 14. prosince 2022

Obecně závazná vyhláška č.  3/2022, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Oznámení o vyhlášení právního předpisu_3_2022

02. dubna 2022
Obecně závazná vyhláška č. 2/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1. ledna 2022 – 31. prosince 2023
Obecně závazná vyhláška č.  1/2022, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1. ledna 2022
Požární řád obce 2020  10. března 2020 – 13.prosince 2023
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Starý Mateřov 8. dubna 2020 – 31.prosince 2021
Obecně závazná vyhláška obce Starý Mateřov č. 2/2019, o místním poplatku ze psů 1. ledna 2020 – 31. prosince 2023

Obecně závazná vyhláška obce Starý Mateřov č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Příloha č. 2 ze dne 31. 12. 2020

1. ledna 2020 – 7. dubna 2020
Obecně závazná vyhláška obce Starý Mateřov č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1. ledna 2019 – 31. prosince 2019
Obecně závazná vyhláška obce Starý Mateřov č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1. ledna 2018 – 31. prosince 2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Starý Mateřov 19. října 2016 – 7. dubna 2020
OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 2-2015 1. ledna 2016 – 31. prosince 2017
OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1-2015 15. dubna 2015 – 31. prosince 2015
OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1-2015 1. ledna 2015 – 14. dubna 2015

OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1-2013

příloha č.2 k OZV 1-2013 odpad

1. ledna 2013/
1. ledna 2014- 31. prosince 2014
Evakuační plán obce – Při převozu nalezené nevybuchlé letecké bomby z lokality U Trojice 3. prosince 2012
Řád ohlašovny požáru 12. dubna 2011
OZV o místním poplatku ze psů 1-2011 1. ledna 2011 – 31. prosince 2019
OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 2-2011
1. ledna 2011
– 31. prosince 2012

Důležité zákony (v aktuálním znění)

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
  • zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
  • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech

 

Věstník právních předpisů Pardubického krajeke stažení ZDE

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí – zde

Zápis ze zasedání zastupitelstva

 

Usnesení zastupitelstva – výpis
(autentický zápis ze zasedání zastupitelstva je k nahlédnutí na obecním úřadě)

 

Výběrová řízení

  • Výběrové řízení na pronájem prodejny potravin (únor 2011)
  • Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace (Zateplení MŠ ve Starém Mateřově) (červenec 2013)
  • Výzva k podání nabídek „Zlepšení diverzity a zdravotního stavu zeleně v obci Starý Mateřov“ (říjen 2013)