Prapor a znak

28. června 2007 byli starosta a místostarostka obce převzít Dekret o udělení znaku a vlajky obce Starý Mateřov z rukou Ing. Miloslava Vlčka, předsedy Poslanecké sněmovny

Udělení znaku a praporu

Prapor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak