Úplné znění územního plánu Starý Mateřov po změně č. 1

ÚP Starý Mateřov_úplné znění_po změně č. 1_052018

I.B.a_Výkres základního členění území

I.B.b_Hlavní výkres

I.B.c_Výkres veřejně prospěšných staveb

II.B.a_Koordinační výkres

 

Do úplného znění územního plánu Starý Mateřov po změně č. 1 lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • Obec Starý Mateřov, Starý Mateřov č. p. 38, 530 02 Starý Mateřov
  • Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor rozvoje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
  • Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
  • Magistrát města Pardubic, Stavební úřad, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
  • Do dokladové dokumentace (spisu) lze nahlížet na Obecním úřadu Starý Mateřov, Starý Mateřov č. p. 38, 530 02 Starý Mateřov