Události a akce v obrazech

Rybářské dětské závody jaro 2024

Vítání občánků 2024

Rybářské závody dospělí jaro 2024

Setkání účastníků staročeských májí 2024

Ukliďme Starý Mateřov 2024

Velikonoční tvoření 2024

Ustavující schůze zahrádkářů 2024

Masopust 2024

Bruslení – zima 2024

Novoroční bruslení 2024

Tříkrálový turnaj ve stolním tenise 2024

Rozsvícení vánočního stromku 2023

Výlet – Karlova Koruna a pivovar 2023

Vánoční tvoření 2023

Halloween 2023

Setkání jubilantů 2023

Drakiáda 2023

Rybářské závody pro děti 2023 – podzim

Mateřovské posvícení 2023

Rybářské závody 2023

Přání pro maminku 2023

Pálení čarodějnic 2023 ‎

Mateřovská jarní cena – taneční soutěž 12.03.2023

Tříkrálový pingpongový turnaj 2023

Novoroční bruslení 2023

26. srpna 2017 Oslavy obce

1. září 2007 Oslavy obce

Halloween 2015

Čertovská pohádka (vánoční besídka)

Pohádka Mrazík

Výlety

Rozsvícení vánočního stromu 27. 11. 2011

Masopust

Dětský karneval

Dětský den

Malování křídama na chodník – květen 2007

Vítání občánků

Den matek

Zlepšení diverzity a zdravotního stavu zeleně v obci