Evidence obyvatel (přihlášení trvalého pobytu, potvrzení o trvalém pobytu)

Přihlášení trvalého pobytu:

potřebujete mít platný občanský průkaz, v případě jeho ztráty pas. Současně s Vámi se dostaví i majitel nemovitosti taktéž s platným občanským průkazem. V případě více majitelů nemovitosti stačí pouze jeden z nich. Poplatek za přihlášení trvalého pobytu je 50,- Kč za dospělou osobu. Zároveň se při přihlášení platí i odpady. U dětí, které nemají občanský průkaz, doloží rodiče rodný list.

Potvrzení o trvalém pobytu:

potřebujete mít platný občanský průkaz, vyplněnou žádost, správní poplatek je 50,- Kč.

Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel:

mít s sebou platný občanský průkaz a vyplněnou žádost, která se podepíše osobně na úřadě, správní poplatek je 50,- Kč za každou i započatou stranu.

Žádost o zapsání doručovací adresy:

použije se v případě, kdy potřebujete mít jinou doručovací adresu než je váš trvalý pobyt, musíte mít platný občanský průkaz a vyplněnou žádost.

Formuláře ke stažení:

Hlášení adresy pro doručování

Žádost o potvrzení  trvalého pobytu