Aktuality

  • Vážení spoluobčané s potěšením Vás informujeme, že dnes na místa pokácených lip a na další lokality v obci vracíme nové stromy. Výsadba je financována z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR konkrétně z dotačního titulu NPŽP 4/2021. Celková dotace je ve výši bezmála 175 tis. Kč a pokryje výsadbu 28 stromů. Většina sazenic je druhu lípa velkolistá nebo lípa srdčitá „Rancho“ doplněná o jednu vrbu bílou u rybníka. Všechny stromy jsou opatřeny oporou proti větru, ochranou kmene a závlahovým vakem. Obec se bude na výsadbě podílet pouze náklady na následnou… číst více

  • Vážení spoluobčané, zítra, tj. v úterý 28. března 2023 proběhne v naší obci pravidelný svoz plastového odpadu. Prosíme nezapomeňte připravit žluté popelnice nejpozději ráno v den svozu na obvyklá místa, kam přistavujete popelnice s komunálním odpadem. Další svoz plastového odpadu proběhne v úterý 29. dubna 2023   Svozový kalendář_Starý Mateřov_2023

  • Vážení spoluobčané, upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice I. třídy v Heřmanově Městci po dobu opravy železničního přejezdu P5043 v období od 3. 4. 2023 do 18. 4. 2023 podrobnosti v příloze zde: Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Úplná uzavírka silnice I. třídy č. 17  v rámci stavby „Oprava železničního přejezdu Heřmanův Městec P5043“ Mapa objízdné trasy zde: Mapa objízdné trasy

  • Nalezeny klíče na cyklostezce – k vyzvednutí na obecním úřadě

  • O víkendu nalezena plastová miska a rukavice na fotbalovém hřišti

  • Pro děti s trvalým pobytem Starý Mateřov je spádovou základní školou ZŠ Štefánikova, Pardubice. Samozřejmě můžete podávat přihlášky i do jiných škol, dle Vašich preferencí. Od 20. 3. 2023 bude otevřena aplikace zapisyzs.pardubice.eu, kde si rodiče mohou vygenerovat žádost o přijetí nebo žádost o odklad povinné školní docházky. Žádost následně vytisknou a donesou do vybrané ZŠ ve dnech 19. 4. a 20. 4. 2023 mezi 13:00 a 18:00.  

  • Vážení spoluobčané, i přes složitou situaci v oblasti MHD a DP Pardubice se nám podařilo vyjednat možnost rozšířit linku MHD číslo 24 o další párový spoj v pozdních odpoledních hodinách. Abychom plně využili tuto příležitost ku prospěchu maximálního počtu občanů,  prosíme Vás o sdílení Vašeho názoru prostřednictvím přiložené ankety (pro její vyplnění klikněte na  odkaz na konci zprávy). Jedná se o spoj Pardubice – Starý Mateřov a zpět ve školní dny. Přidání spoje je zvažováno od května 2023. Časy odjezdu autobusů jsou v tuto chvíli orientační. Průzkum bude ukončen 26.3.2023 a o… číst více