Aktuality

 • Nabídka práce druh práce: úklid vnitřních prostor (sál + zázemí Obecního domu U Lípy) časová náročnost: 2 – 3 hodiny 1x týdně Bližší informace u místostarosty obce, tel. 605 562 594.

 •   zdroj: Pardubický kraj – kotlíkové dotace

 • Čipování psů

  Bližší informace poskytne: MVDr. Daniel Cihlář, tel. 773 174 398

 • Od 1. září 2019 přistupuje Dopravní podnik města Pardubice k zásadní úpravě jízdného MHD pro cestující, kteří dovršili věk 70 let, a to bez ohledu na jejich bydliště. Nárok na bezplatnou přepravu mohou uplatnit předložením platného občanského průkazu, cestovního pasu nebo řidičského průkazu. bližší informace ZDE Přehled aktuálních změn zde odkaz na jízdní řády ZDE

 • leták ve formátu pdf ke stažení zde

 • Kontejnery na VĚTVE a na TRÁVU jsou aktuálně umístěny u rybníka V areálu bývalého JZD již kontejner není, platí zde zákaz skládky.

 • V pondělí 24. 6. 2019 zastupitelstvo obce schválilo hospodaření obce a mateřské školy za rok 2018. Schválený závěrečný účet za rok 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 výkazy obce: Výsledovka 2018 Rozvaha 2018 Příloha 2018 výkazy Mš: Výsledovka 2018 Rozvaha 2018 Příloha 2018

 • Svoz odpadů

  AKTUÁLNÍ INFORMACE KE SVOZU ODPADŮ (KOMUNÁL/BIO): ČTVRTEK ráno KOMUNÁLNÍ ODPAD KAŽDÝ TÝDEN BIO ODPAD sudé týdny v období 16. – 48. týden v roce 2020 (poprvé 16. 4. 2020, poslední svoz 26. 11. 2020) !!!ZÁKAZ SKLÁDKY v areálu bývalého JZD!!! Kontejnery na VĚTVE a na TRÁVU aktuálně umístěny u rybníka. POPELNICE NA SVOZ BIOLOGICKÉHO ODPADU K VYZVEDNUTÍ u hasičské zbrojnice po předchozí domluvě na obecním úřadě. Do nádob na bioodpad lze odkládat: z domácnosti – jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, odpad ze zeleně v domácnosti, skořápky z vajíček a ořechů, slupky… číst více

 • Občanské průkazy Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Občan může požádat o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (to není Obecní úřad Starý Mateřov, nejblíže např. Pardubice, Chrudim, Přelouč), v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1… číst více