Aktuality

 • Obecní úřad přeje dětem hezké prázdniny na novém dětském hřišti na Spálově. Provozní řád dětského hřiště na Spálově

 •    

 • Na stránce Aktuální informace naleznete odkaz „Preventivní rady Policie Pardubického kraje“, přímý odkaz zde.

 • Po obdržení Rozhodnutí o odvolání ke stavebnímu řízení a nabytí právní moci bylo předáno staveniště na rekonstrukci obecního domu „U Lípy“. bližší informace zde

 • Ohlédnutí za poslední srpnovou sobotou naleznete zde: Oslavy obce + Hry bez hranic 2017

 • Třídění odpadů

  Vážení spoluobčané, mezi kontejnery u obecního úřadu naleznete nový zvon (šedý) na kovy a speciální černou popelnici na použité rostlinné oleje (použitý přepálený olej z domácností shromažďujte do uzavíratelných plastových (PET) lahví, které následně vhoďte do otvoru nádoby k tomu určené). Pár zásad ke správnému třídění odpadů Nejčastější chyby při třídění domácího odpadu sběrné místo  

 • Sdělení o možnostech a pravidlech vyřizování cestovních dokladů pro osoby mladší 15 let – ZDE Bližší informace na webu MV ČR – zde

 • Další možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO nabízí Finanční správa ČR od roku 2016. Placení daně prostřednictvím SIPO je možnost placení bezhotovostním způsobem přístupné i pro starší občany, kteří např. nemají přístup k internetu a možnost placení přes internetové bankovnictví. Leták SIPO

 • Stěhování Územního pracoviště v Pardubicích V těchto dnech bylo dokončeno plánované stěhování Územního pracoviště v Pardubicích přímo do sídla Finančního úřadu pro Pardubický kraj na Duklu do ulice Boženy Němcové. V Hronovické ulici zůstanou pouze pracovníci zpracovávající agendu majetkových daní. Tisková zpráva – Stěhování ÚzP

 • kontejner na textil

  Ke sběrnému místu u hasičské zbrojnice byl zabudován kontejner na sběr oděvů, obuvi a textilu.