Aktuality

 • Vyhlášený nouzový stav v ČR 27. 2. 2021 – 28. 3. 2021 byl usnesením vlády ČR ze dne 26. března 2021 č. 314 prodloužen do 11. dubna 2021 Opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti. Úplné znění usnesení č. 314 ve formátu pdf ZDE   Usnesení vlády ČR ze dne 18. března 2021 prodlužují vyhlášená opatření do 28. března 2021 Sbírka zákonů ČR, částka 51 ze dne 18. března 2021 Od pondělí 22. března 2021 bude možné chodit… číst více

 • Ukliďme Česko 2021

  Od 27. března do konce dubna 2021 probíhá akce Ukliďme Starý Mateřov. Pytle budou k dispozici v PYTLOMATU, který je umístěn na budově Obecního úřadu. Ochranné rukavice je možné si vyzvednout v pracovní době na Obecním úřadu. Odpad, prosíme, třiďte hned při sběru, pytle následně vysypte do příslušného kontejneru. Při úklidu je třeba se řídit vládními opatřeními. Děkujeme! Letáček ke stažení ve formátu pdf ZDE

 • Vážení spoluobčané, Informujeme Vás, že na veřejném zastupitelstvu 3.3.2021 byl zvolen nový starosta obce Václav Levinský. V případě potřeby jej zastihnete na následujících kontaktech: Mobilní telefon: +420 606 048 349 E-mail: starosta@starymaterov.cz Jeho představení naleznete na tomto odkazu www.youtube.com/watch?v=zUrSXozlp2M Obecní úřad

 • Vážení spoluobčané, Oznamujeme Vám, že žluté popelnice na plastový odpad si budete moci vyzvednout 27.3.2021 od 9:00 – 11:00 hod v sále obecního domu u Lípy (vchod ze zahrady obecního domu). Pokud jste si zaškrtli na odpovědním lístku možnost doručení za branku, bude Vám popelnice doručena v průběhu příštího týdne. S úctou Václav Levinský starosta obce

 • Očkování proti koronaviru v Pardubickém kraji Konec března/začátek dubna 2021   Kde očkujeme v našem kraji? V tuto chvíli je v Pardubickém kraji vytvořeno 13 očkovacích míst. Konkrétně se jedná o Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Litomyšl, Svitavy, Rybitví, Brandýs nad Orlicí, Jevíčko, Vysoké Mýto, Žamberk, Moravskou Třebovou a Seč a Luži. Očkovací místa jsou vytvářena ve městech, kde sídlí nemocnice akutní lůžkové péče a příspěvkové organizace Pardubického kraje disponující personálem, který je možné zapojit do procesu očkování. V případě Luže jde o Hamzovu léčebnu, příspěvkovou organizaci státu. Své pacienty očkují v ordinacích také zapojení praktičtí… číst více

 • Koho se sčítání týká Sečíst se musí každý občan a cizinec, který má v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů. Formulář musíte vyplnit i v případě, že vám byl udělen azyl nebo jste na našem území pobývali o půlnoci z 26. na 27. března. Za nezletilé děti a osoby, které nejsou způsobilé k právním úkonům, jej může vyplnit jiný dospělý člen domácnosti. Sčítání se netýká cizinců, kteří jsou zde na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a zahraničních diplomatů. Sčítání začíná o půlnoci z 26. na… číst více

 • Vážení spoluobčané, Chceme Vás informovat, že dnes byla zveřejněna veřejná zakázka na dodání vozidla pro jednotku SDH na profilu zadavatele obce. Termín doručení nabídek je stanoven na 30.4.2021 v 16:00 hod. Těšíme se na nabídky, a hlavně na nové vozidlo. S úctou Václav Levinský starosta

 • Likvidace bioodpadů

  Vážení spoluobčané, v souvislostí se změnou umístění kontejnerů na BIO odpad probíhá testování zařízení na štěpkování větví. Prosíme Vás tedy o následující spolupráci: – Odkládejte bioodpad dle označení na kontejneru. – Větve odkládejte mimo kontejner, a to v jednom směru uložení. – Větve řežte/stříhejte tak, aby místo rozvětvení bylo do 10 cm šíře. MAX 10 cm   Předem děkuji za spolupráci S úctou Václav Levinský starosta obce   Vážení spoluobčané, protože vnímáme neutěšenou situaci týkající se likvidace bioodpadů, zejména větví, rozhodli jsme se k sezónnímu přesunutí místa shromažďování větví a jejich následné likvidace. Aktuálně… číst více

 • Informace pro odběratele ohledně změn ve složení dodávané pitné vody bližší informace: http://www.vakpce.cz/index.php?mn=zakaznici&pg=docasne_zmeny_v_kvalite_vody

 • Vážení spoluobčané, vzhledem k Vašim dotazům a snaze transparentně informovat o aktuálních tématech, bych rád shrnul oblast fungování obecní internetové sítě. Myšlenka poskytnout obyvatelům připojení k internetu v dobách velmi omezené dostupnosti poskytovatelů v rámci katastru Starého Mateřova byla jistě správná, a i vzhledem k počtu uživatelů ekonomicky obhajitelná. Dnešní stav věcí však již postrádá původní záměr internetu pro všechny a stal se šedou praxí v obci. Šedou z toho pohledu, že servisní zajištění není podpořeno žádnou písemnou smlouvou stanovující podmínky, stejně jako i příležitost připojení všech občanů není zaručena…. číst více