Aktuality

  • Správa letiště Pardubice oznamuje, že dne  22. 3. 2023 bude v prostoru rozptylu Mateřov probíhat vojenský výcvik. Z uvedeného prostoru  bude možno zaznamenat  v době od 8.00 do večerních hodin hluk způsobený střelbou a dýmové efekty. Výcvik bude probíhat za přísného dodržení bezpečnostních pravidel.   npor. Mgr. Iva Machová Tisková a informační důstojnice Správa letiště Pardubice

  • Vážení spoluobčané tímto Vás zveme na tradiční VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ, které se uskuteční 25.3.2023 od 14:00 hod  v obecním sále U Lípy. Je pro Vás připravena řada dílniček s velikonoční tématikou nejen pro nejmenší. Součástí bude i jarmark výrobků dětí z mateřské školy. Těšíme se na Vás

  • Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o součinnost při vyplnění údajů o množství a objemech sběrných nádob, které máte pro účely sběru a svozu odpadu ve Vaší domácnosti k dispozici. SOP a.s. technologicky připravuje v blízké budoucnosti realizovat, na základě požadavků obcí, vážení jednotlivých nádob na podavači svozového vozu a obcím tak poskytovat výstupy o množství svezených odpadů z jednotlivých nádob. Již nyní je třeba mít připravenu databázi všech nádob, které jsou u jednotlivých zákazníků – občanů měst a obcí, které obsluhuje SOP a.s., tak, abychom pak mohli pružně a rychle zareagovat… číst více

  • Vážení spoluobčané, v období od  14.03.2023 – 31.03.2023 bude v naší obci prováděn odečet vodoměrů. Informaci o stavu vodoměru lze již nyní zasílat formou SMS (nikoliv MMS) nebo zavolat na tel. 728 352 057.  

  • Vážení spoluobčané,   sdílíme s Vámi aktuální statistické údaje zaslané Krajskou správou ČSÚ v Pardubicích, viz příloha zde   Komentáře na aktuální témata v kraji (ceny nemovitostí, nezaměstnanost, cestovní ruch, výzkum a vývoj a ICT, dopravní nehody, bytová výstavba, životní podmínky domácností) https://www.czso.cz/csu/xe/aktuality Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje) https://www.czso.cz/csu/czso/ceska-republika-v-mezinarodnim-srovnani-vybrane-udaje Kraje České republiky 2021 (datová publikace ve Veřejné databázi ČSÚ) https://www.czso.cz/csu/czso/kraje-ceske-republiky-2021 Demografická příručka 2021 (datová publikace s daty i za kraje a okresy) https://www.czso.cz/csu/czso/demograficka-prirucka-2021 Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti v ČR a krajích – pololetní data https://www.czso.cz/csu/czso/zemreli-podle-zkraceneho-seznamu-pricin-smrti-v-cr-a-krajich-pololetni-data https://www.czso.cz/csu/czso/covid-19-ustoupil-i-ve-statistice-pricin-smrti Nové… číst více

  • Vážení spoluobčané, od 1. března 2023 je možné zakoupit rybářské lístky na sezonu 2023 na Obecním úřadě v době úředních hodin (PO/ST 9-12 13-18, ÚT/ČT 9-12) Příspěvky na zarybnění pro 2023 jsou následující: dospělí                                                   500 Kč důchodci, ZTP, mládež do 18 let     300 Kč děti do 15 let                                   … číst více

  • Vážení spoluobčané, zítra, tj. v úterý 28. února 2023 proběhne v naší obci pravidelný svoz plastového odpadu. Prosíme nezapomeňte připravit žluté popelnice nejpozději ráno v den svozu na obvyklá místa, kam přistavujete popelnice s komunálním odpadem. Další svoz plastového odpadu proběhne v úterý 28. března 2023   Svozový kalendář_Starý Mateřov_2023