MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ od 4. srpna 2012 v provozu

CENÍK PRONÁJMU

 • děti, mládež do 15 let:              0 Kč
 • dospělí:                                  200 Kč/osoba/rok
 • rodina:                                   300 Kč/rok (společně žijící osoby v jedné domácnosti)
 • jednorázové vstupné:           100 Kč/hodina/hřiště

Zaplacení pronájmu lze provést osobně na obecním úřadě nebo bankovním převodem, po uhrazení osoba obdrží klíč od hřiště a bude zavedena do systému pro rezervace.

Rezervovat hřiště lze max. 2 měsíce předem.

Podmínkou vstupu na hřiště je rezervace v systému. REZERVAČNÍ SYSTÉM ZDE.

 • vstup povolen v keckách, sálovkách, turfech (zákaz vstupu v kopačkách)

Kontakt: obec@starymaterov.cz

 

Provozní řád

 • Obsazování multifunkčního hřiště
 1. Na hřiště může nastoupit pouze osoba se zaplaceným ročním pronájmem nebo jednorázovým vstupným.
 2. Respektujte herní rozvrh (nutno volit vhodnou obuv – zákaz kopaček).
 3. Akce pod záštitou Obce Starý Mateřov rezervované min. 7 dnů předem jsou  nadřazeny dříve učiněným rezervacím.
 •  Hrací doba
 1. Dle rezervace v systému na webu nebo osobní rezervace
 2. Hrací doba zahrnuje i čas pro úpravu hřiště
 3. Hráči musí ukončit hru v předstihu tak, aby opustili hřiště ve stanoveném čase
 • Úprava multifunkčního hřiště
 1. Hráči po hře provedou kontrolu a hřiště zametou, síť ponechají nataženou, zkontrolují její upevnění.
 • Všeobecné pokyny
 1. Hráči jsou povinni dodržovat zásady etiky a společenského chování (ve vystupování na hřišti, dodržovat pořádek a oblečení).
 2. Na hřiště je možno vstoupit pouze po řádně provedené rezervaci.
 3. Je přísně zakázáno úmyslně ničit vybavení hřiště a jeho oplocení.
 4. Je přísně zakázáno vnikat na hřiště jinak než vchodem, pro toto určeným.
 • Sankce
 1. Při porušení provozního řádu a nerespektování pokynů správce nebo zaměstnance Obce může rozhodnout zastupitelstvo Obce o pokutě do výše 1.000,- Kč nebo zákazu vstupu na hřiště.

 

 

 

 

 

 

 

HŘIŠTĚ BYLO VYBUDOVÁNO A OPRAVENO ZA PODPORY PARDUBICKÉHO KRAJE. DĚKUJEME ZA PODPORU!