Úřední deska 2018

– Obecní úřad Starý Mateřov, 530 02

Dokumenty, zde vystavené, visí současně na fyzické úřední desce.

NÁZEV DOKUMENTU VYVĚŠENO SEJMUTO
Obecně závazná vyhláška obce Starý Mateřov č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 21.12.2018  30.01.2019
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov 09.12.2018  18.12.2018
Mateřská škola: návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 – 2021 01.12.2018 fyzická
18.12.2018; elektronická
11.9.2019
Mateřská škola: návrh rozpočtu na rok 2019 01.12.2018

fyzická
18.12.2018; elektronická
11.9.2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 – 2021 01.12.2018 18.12.2018
Rozpočet roku 2018 vč. změn k 31.10 01.12.2018 18.12.2018
Návrh rozpočtu na rok 2019 01.12.2018 18.12.2018
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov 18.11.2018  27.11.2018
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Starý Mateřov 27.10.2018  06.11.2018
Oznámení voličům o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce 20.09.2018  06.10.2018
Oznámení o svolání prvního zasedání OVK 07.09.2018  17.09.2018
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy – rekonstrukce MK v obci naproti fy Tritón 03.09.2018  20.09.2018
Informace Katastru nemovitostí o vlastnících nedostatečně určených + Seznam parcel + Výzva 24.08.2018
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov 22.08.2018  30.08.2018
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků 21.08.2018  07.09.2018
Záměr obce – prodej části pozemku p.č. 459/116 07.08.2018  24.08.2018
Záměr obce – pronájem pozemku p.č. 922/3 07.08.2018  24.08.2018
Volby do zastupitelstva obce na volební období 2018 – 2022 10.07.2018  01.08.2018
Schválený závěrečný účet za rok 2017 28.06.2018  25.06.2019
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov 13.06.2018  21.06.2018
Veřejná vyhláška Změna č. 1 ÚP St.Mateřov a úplné znění ÚP St.Mateřov po této změně 28.05.2018  14.06.2018
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 04.05.2018 28.06.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Výkazy k 31. 12. 2017
OBEC: Výsledovka         Rozvaha            Příloha
MŠ:      Výsledovka         Rozvaha            Příloha

04.05.2018  25.06.2019
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov 23.04.2018 01.05.2018
Veřejná vyhláška, hromadný předpisný seznam (daň z nemovitých věcí 2018) 20.04.2018  30.05.2018
Výroční zpráva za rok 2017 v oblasti poskytování informací 28.02.2018 22.03.2018
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy (bobr evropský) 23.02.2018 12.03.2018
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov 05.02.2018 13.02.2018
Veřejná vyhláška Oznámení zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu změny č. 1 ÚP St.Mateřov – návrhu opatření obecné povahy a oznámení o konání veřejného projednání 31.01.2018 12.03.2018
Záměr obce – pronájem nebytových prostor v č.p. 34 18.01.2018 08.02.2018
Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta ČR (2. kolo) 18.01.2018 28.01.2018
Mateřská škola: střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2020 09.01.2018
Mateřská škola: Rozpočet na rok 2018 09.01.2018