Úřední deska 2018

– Obecní úřad Starý Mateřov, 530 02

Dokumenty, zde vystavené, visí současně na fyzické úřední desce.

NÁZEV DOKUMENTU VYVĚŠENO SEJMUTO

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Výkazy k 31. 12. 2017
OBEC: Výsledovka         Rozvaha            Příloha
MŠ:      Výsledovka         Rozvaha            Příloha

04.05.2018
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov 23.04.2018 01.05.2018
Veřejná vyhláška, hromadný předpisný seznam (daň z nemovitých věcí 2018) 20.04.2018
Výroční zpráva za rok 2017 v oblasti poskytování informací 28.02.2018 22.03.2018
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy (bobr evropský) 23.02.2018 12.03.2018
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov 05.02.2018 13.02.2018
Veřejná vyhláška Oznámení zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu změny č. 1 ÚP St.Mateřov – návrhu opatření obecné povahy a oznámení o konání veřejného projednání 31.01.2018 12.03.2018
Záměr obce – pronájem nebytových prostor v č.p. 34 18.01.2018 08.02.2018
Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta ČR (2. kolo) 18.01.2018 28.01.2018
Mateřská škola: střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2020 09.01.2018
Mateřská škola: Rozpočet na rok 2018 09.01.2018