Aktuální statistické údaje

Vážení spoluobčané,

v příloze s Vámi sdílíme Aktuální statistické údaje č. 3/2024 zaslané Krajskou správou ČSÚ v Pardubicích, viz. infolist4_2024

 

Komentáře na aktuální témata v kraji (důchody a příjemci důchodů, výroba a spotřeba elektřiny, spotřeba zemního plynu, nezaměstnanost, kriminalita)  https://www.czso.cz/csu/xe/aktuality

 

Statistický bulletin Pardubického kraje s předběžnými daty za 1. – 4. čtvrtletí 2023

https://www.czso.cz/csu/czso/statisticky-bulletin-pardubicky-kraj-1-az-4-ctvrtleti-2023

 

ČSÚ zveřejnil jmenné seznamy kandidátů pro volby do Evropského parlamentu

https://www.czso.cz/csu/czso/csu-zverejnil-kandidatni-listiny-pro-volby-do-evropskeho-parlamentu-

https://volby.cz/pls/ep2024/ep2?xjazyk=CZ  (průběžně aktualizováno)

 

Česko: 20 let v Evropské unii (grafická publikace ČSÚ)

https://www.czso.cz/csu/czso/cesko-20-let-v-evropske-unii-2004-2022

další související odkazy

https://www.czso.cz/csu/czso/vstup-do-evropske-unie-promenil-cesko

https://www.czso.cz/csu/czso/cr-20-let-v-eu  (včetně poznávacího kvízu)

 

Předběžné údaje o počtu obyvatel ke konci roku 2023 jsou (až do úrovně obcí) k dispozici ve Veřejné databázi ČSÚ – viz odkaz

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=33155

Definitivní údaje (vč. věkové struktury) ČSÚ zveřejní dne 17. května 2024. Ten den budou vydány publikace

Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2024 a Věkové složení obyvatelstva 2023.

 

PŘIPRAVUJEME: Komentář o cestovním ruchu v kraji za 1. čtvrtletí 2024 (zveřejníme 10. května)