Úřední deska 2020

– Obecní úřad Starý Mateřov, 530 02

Dokumenty, zde vystavené, visí současně na fyzické úřední desce před budovou obecního úřadu.

NÁZEV DOKUMENTU VYVĚŠENO SEJMUTO
Rozhodnutí, územní rozhodnutí (doplnění lokality „U Hřiště“, Starý Mateřov – infrastruktura) 10.08.2020

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy (lesní zákon)

Příloha č. 1

Rozdělovník

28.07.2020
Veřejná vyhláška Stavební povolení „Rekonstrukce křižovatky silnic III/32226 x III/32229 Dubany“ 15.06.2020  01.07.2020

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání (doplnění lokality Z6 U Hřiště)

Situace stavby koordinační

Dělení pozemků

10.06.2020  26.06.2020
Schválený závěrečný účet obce za rok 2019 10.06.2020
Opatření obecné povahy – dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, příloha usnesení vlády č. 606 ze dne 5. června 2020 05.06.2020  01.07.2020
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov 02.06.2020  10.06.2020
Opatření obecné povahy – dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, příloha usnesení vlády č. 570 ze dne 25. května 2020 26.05.2020  05.06.2020
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 12.05.2020  10.06.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019

Výkazy k 31. 12. 2019

OBEC: Výsledovka            Rozvaha           Příloha

MŠ:      Výsledovka            Rozvaha           Příloha

12.05.2020
Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení stavebního řízení „Rekonstrukce křižovatky silnic III/32226 x III/32229 Dubany“ 27.04.2020  13.05.2020
Veřejná vyhláška: Hromadný předpisný seznam – daň z nemovitých věcí na rok 2020 21.04.2020  01.06.2020
Veřejná vyhláška Stavební povolení „Lokalita Z3 Starý Mateřov – infrastruktura“ 08.04.2020  27.04.2020

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (lokalita Z3)

Situace – komunikace

Situace 2

 08.04.2020  27.04.2020

 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy (lesní zákon)

Příloha č. 1

Rozdělovník

 03.04.2020  z fyzické úř.desky
12.05.2020
Usnesení Vlády ČR (č. 332 – 334) – Sbírka zákonů č. 140 – 142/2020, částka 51  30.03.2020  01.07.2020

Sbírka zákonů č. 133 – 137/2020, částka 48

133. Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
134. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
135. Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
136. Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
137. Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

27.03.2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (omezení maloobchodního prodeje od 27. 3. 2020)

Usnesení Vlády ČR (č. 305, 309 – 310) – Sbírka zákonů č. 130 – 132/2020 (poskytování nepojistných sociální dávek, přeshraniční pracovníci)

Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 – Sbírka zákonů č. 129/2020

26.03.2020

Usnesení Vlády ČR (č. 274 – 276, 278 – 281) – Sbírka zákonů č. 122 – 128/2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (nákupy senioři od 25. 3. 2020)

24.03.2020  26.06.2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Starý Mateřov 23.03.2020  08.04.2020

Usnesení Vlády ČR (č. 262, 264, 266 – 267) – Sbírka zákonů č. 109 – 112/2020 (ošetřovné i pro OSVČ)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (nákupy senioři) – zrušeno opatřením ze dne 23. 3. 2020

20.03.2020
Usnesení Vlády ČR (č. 247 – 249), Sdělení MV – Sbírka zákonů č. 106 – 108/2020
(č. 108/2020 ke dni 20. 3. 2020 zrušeno)
18.03.2020
Opatření hejtmana 03/2020 18.03.2020  19.03.2020
Nařízení Vlády a Usnesení Vlády ČR (č. 243) – Sbírka zákonů č. 104 – 105/2020 17.03.2020
Usnesení Vlády ČR (238 – 241), Sdělení MV – Sbírka zákonů č. 96 – 99/2020 17.03.2020

Usnesení Vlády ČR (č. 214 – 220) – Sbírka zákonů č. 84 – 90/2020

Nařízení Vlády ČR – Sbírka zákonů č. 83/2020

16.03.2020
Usnesení Vlády ČR č. 211 – Sbírka zákonů č. 82/2020 14.03.2020

Nařízení a Usnesení Vlády ČR ze dne 13. 3. 2020 – Sbírka zákonů č. 75 – 81/2020

Nařízení Vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

Usnesení Vlády ČR č. 203, 204, 205, 208, 209 o přijetí krizového opatření

Usnesení Vlády ČR č. 207 o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

 13.03.2020
Usnesení Vlády ČR – dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR; o přijetí krizového opatření 13.03.2020
Usnesení Vlády ČR – vyhlášení nouzového stavu 12.03.2020
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov 03.03.2020  11.03.2020
Výroční zpráva za rok 2019 v oblasti poskytování informací 27.02.2020  16.03.2020
Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení stavebního řízení (Lokalita Z3 Starý Mateřov – infrastruktura) 27.02.2020  17.03.2020

Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Příloha č. 1

Příloha č. 2

20.02.2020  12.03.2020
Určení termínů sčítání zvěře v roce 2020 29.01.2020  16.03.2020

Předběžný geotechnický průzkum, I/2 Pardubice, jihozápadní obchvat

Situace

07.01.2020