Úřední deska 2020

– Obecní úřad Starý Mateřov, 530 02

Dokumenty, zde vystavené, visí současně na fyzické úřední desce před budovou obecního úřadu.

NÁZEV DOKUMENTU VYVĚŠENO SEJMUTO
Rozpočtová opatření roku 2020 (č. 3/2020) 21.12.2020

Schválený rozpočet obce na rok 2021

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022 – 2023

14.12.2020

Mateřská škola:

Schválený rozpočet Mš na rok 2021

Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mš na roky 2022 – 2023

14.12.2020
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov 03.12.2020  11.12.2020

Mateřská škola:

návrh rozpočtu na rok 2021, vč. schváleného rozpočtu roku 2020 a jeho změn, čerpání k 31. 10. 2020

návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 – 2023

24.11.2020  11.12.2020

Obec:

Návrh rozpočtu obce na rok 2021

Schválený rozpočet obce na rok 2020 a jeho změny k 31. 10. 2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022 – 2023

24.11.2020 11.12.2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č. 4/2020 13.10.2020  20.11.2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č. 3/2020 01.10.2020  13.10.2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č. 2/2020 22.09.2020  20.11.2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č. 1/2020 22.09.2020  05.10.2020
Oznámení voličům o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje 17.09.2020  03.10.2020
Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK 10.09.2020  15.09.2020
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje 07.09.2020  10.09.2020
Veřejná vyhláška, Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 zásad územního rozvoje Pardubického kraje 28.08.2020  15.09.2020
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov 27.08.2020  04.09.2020
Rozhodnutí, územní rozhodnutí (doplnění lokality „U Hřiště“, Starý Mateřov – infrastruktura) 10.08.2020  27.08.2020

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy (lesní zákon)

Příloha č. 1

Rozdělovník

28.07.2020 z fyzické
úř.desky 02.09.2020
Veřejná vyhláška Stavební povolení „Rekonstrukce křižovatky silnic III/32226 x III/32229 Dubany“ 15.06.2020  01.07.2020

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání (doplnění lokality Z6 U Hřiště)

Situace stavby koordinační

Dělení pozemků

10.06.2020  26.06.2020
Schválený závěrečný účet obce za rok 2019 10.06.2020
Opatření obecné povahy – dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, příloha usnesení vlády č. 606 ze dne 5. června 2020 05.06.2020  01.07.2020
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov 02.06.2020  10.06.2020
Opatření obecné povahy – dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, příloha usnesení vlády č. 570 ze dne 25. května 2020 26.05.2020  05.06.2020
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 12.05.2020  10.06.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019

Výkazy k 31. 12. 2019

OBEC: Výsledovka            Rozvaha           Příloha

MŠ:      Výsledovka            Rozvaha           Příloha

12.05.2020
Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení stavebního řízení „Rekonstrukce křižovatky silnic III/32226 x III/32229 Dubany“ 27.04.2020  13.05.2020
Veřejná vyhláška: Hromadný předpisný seznam – daň z nemovitých věcí na rok 2020 21.04.2020  01.06.2020
Veřejná vyhláška Stavební povolení „Lokalita Z3 Starý Mateřov – infrastruktura“ 08.04.2020  27.04.2020

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (lokalita Z3)

Situace – komunikace

Situace 2

 08.04.2020  27.04.2020

 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy (lesní zákon)

Příloha č. 1

Rozdělovník

 03.04.2020  z fyzické úř.desky
12.05.2020
Usnesení Vlády ČR (č. 332 – 334) – Sbírka zákonů č. 140 – 142/2020, částka 51  30.03.2020  01.07.2020

Sbírka zákonů č. 133 – 137/2020, částka 48

133. Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
134. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
135. Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
136. Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
137. Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

27.03.2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (omezení maloobchodního prodeje od 27. 3. 2020)

Usnesení Vlády ČR (č. 305, 309 – 310) – Sbírka zákonů č. 130 – 132/2020 (poskytování nepojistných sociální dávek, přeshraniční pracovníci)

Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 – Sbírka zákonů č. 129/2020

26.03.2020

Usnesení Vlády ČR (č. 274 – 276, 278 – 281) – Sbírka zákonů č. 122 – 128/2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (nákupy senioři od 25. 3. 2020)

24.03.2020  26.06.2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Starý Mateřov 23.03.2020  08.04.2020

Usnesení Vlády ČR (č. 262, 264, 266 – 267) – Sbírka zákonů č. 109 – 112/2020 (ošetřovné i pro OSVČ)

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (nákupy senioři) – zrušeno opatřením ze dne 23. 3. 2020

20.03.2020
Usnesení Vlády ČR (č. 247 – 249), Sdělení MV – Sbírka zákonů č. 106 – 108/2020
(č. 108/2020 ke dni 20. 3. 2020 zrušeno)
18.03.2020
Opatření hejtmana 03/2020 18.03.2020  19.03.2020
Nařízení Vlády a Usnesení Vlády ČR (č. 243) – Sbírka zákonů č. 104 – 105/2020 17.03.2020
Usnesení Vlády ČR (238 – 241), Sdělení MV – Sbírka zákonů č. 96 – 99/2020 17.03.2020

Usnesení Vlády ČR (č. 214 – 220) – Sbírka zákonů č. 84 – 90/2020

Nařízení Vlády ČR – Sbírka zákonů č. 83/2020

16.03.2020
Usnesení Vlády ČR č. 211 – Sbírka zákonů č. 82/2020 14.03.2020

Nařízení a Usnesení Vlády ČR ze dne 13. 3. 2020 – Sbírka zákonů č. 75 – 81/2020

Nařízení Vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

Usnesení Vlády ČR č. 203, 204, 205, 208, 209 o přijetí krizového opatření

Usnesení Vlády ČR č. 207 o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

 13.03.2020
Usnesení Vlády ČR – dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR; o přijetí krizového opatření 13.03.2020
Usnesení Vlády ČR – vyhlášení nouzového stavu 12.03.2020
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Starý Mateřov 03.03.2020  11.03.2020
Výroční zpráva za rok 2019 v oblasti poskytování informací 27.02.2020  16.03.2020
Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení stavebního řízení (Lokalita Z3 Starý Mateřov – infrastruktura) 27.02.2020  17.03.2020

Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Příloha č. 1

Příloha č. 2

20.02.2020  12.03.2020
Určení termínů sčítání zvěře v roce 2020 29.01.2020  16.03.2020

Předběžný geotechnický průzkum, I/2 Pardubice, jihozápadní obchvat

Situace

07.01.2020  09.11.2020

Archiv úřední desky ZDE