Úřední deska 2020

– Obecní úřad Starý Mateřov, 530 02

Dokumenty, zde vystavené, visí současně na fyzické úřední desce před budovou obecního úřadu.

NÁZEV DOKUMENTU VYVĚŠENO SEJMUTO
Výroční zpráva za rok 2019 v oblasti poskytování informací 27.02.2020
Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení stavebního řízení (Lokalita Z3 Starý Mateřov – infrastruktura) 27.02.2020

Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Příloha č. 1

Příloha č. 2

20.02.2020
Určení termínů sčítání zvěře v roce 2020 29.01.2020

Předběžný geotechnický průzkum, I/2 Pardubice, jihozápadní obchvat

Situace

07.01.2020