Úřední deska 2016

– Obecní úřad Starý Mateřov, 530 02

Dokumenty, zde vystavené, visí současně na fyzické úřední desce.

 

NÁZEV DOKUMENTU – VYVĚŠENO – SEJMUTO

Usnesení – dražební vyhláška  28.12.2016 – 13.03.2017

Veřejná vyhláška + Opatření obecné povahy – odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého   23.12.2016 – 12.01.2017

Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení řízení o zařazení úseků komunikací do kategorie MK  14.12.2016 – 03.01.2017

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov  12.12.2016 – 20.12.2016

Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení stavebního řízení „Řadové domy Starý Mateřov – chodník“  12.12.2016 – 12.01.2017

Úprava ceny vodného a stočného od 1. 1. 2017  08.12.2016 – 01.03.2017

Záměr Obce – pronájem obecní prodejny  03.12.2016 – 20.12.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017  02.12.2016 – 20.12.2016

Záměr Obce – prodej části pozemku p.č. 459/116  23.11.2016 – 20.12.2016

Veřejná vyhláška Oznámení o projednávání návrhu změny č. 1 územního plánu Starý Mateřov  16.11.2016 – 03.01.2017

Veřejná vyhláška Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí  13.10.2016 – 02.11.2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Starý Mateřov   03.10.2016 – 20.10.2016

Oznámení o době a místě konání voleb  22.09.2016 – 17.10.2016

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov  22.09.2016 – 03.10.2016

Informace o vyhlášení 2. výzvy kotlíkové dotace v Pardubickém kraji  05.09.2016 – 19.12.2016

Informace volebním stranám 23.08.2016 – 23.09.2016

Veřejná vyhláška OOP – přechodná úprava provozu (uzavírka nájezdové rampy u Parama prodloužena) + mapy   18.08.2016 – 05.09.2016

Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého   08.08.2016 – 02.09.2016

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy (přechodná úprava provozu) + Přílohy  23.06.2016 – 18.08.2016

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov  15.06.2016 – 23.06.2016

Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05   zveřejněno 27.05.2016 – 05.09.2016

Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05, které se oznamuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 a § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Opatření obecné povahy + Příloha č.1 k OOP_CZ05 + Příloha č.2 k OOP_CZ05 + Příloha č.3 k OOP_CZ05 + Příloha č.4 k OOP_CZ05 + Příloha č.5 k OOP_CZ05

Záměr Obce – pronájem obecní prodejny   25.05.2016 – 11.06.2016

Záměr Obce – pronájem bytu v Mateřské škole Starý Mateřov   25.05.2016 – 11.06.2016

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov  09.05.2016 – 17.05.2016

Veřejná vyhláška – hromadný předpisný seznam (daň z nemovitých věcí na rok 2016) 28.04.2016 – 01.06.2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015   01.04.2016 – 17.05.2016

Závěrečný účet za rok 2015    01.04.2016 – 17.05.2016

Výkazy k 31. 12. 2015 (zveřejněno 01.04.2016 – 17.05.2016)

OBEC   Výkaz zisku a ztráty     Rozvaha    Příloha

MŠ        Výkaz zisku a ztráty     Rozvaha    Příloha

Veřejnoprávní smlouva – přestupky 2016   09.03.2016 – 30.03.2016

Informace Katastru nemovitostí o vlastnících nedostatečně určených + Seznam parcel  02.03.2016 – 20.02.2017

Výroční zpráva za rok 2015 v oblasti poskytování informací   29.02.2016 – 22.03.2016

NÁVRH zadání XX. změny ÚP města Pardubic 24.02.2016 – 29.03.2016

Veřejná vyhláška Oznámení o projednání zadání XX. změny ÚP města Pardubic  22.02.2016 – 29.03.2016

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov 10.02.2017 – 18.02.2017

Určení termínu sčítání zvěře 2016 02.02.2016 – 16.03.2016

Veřejná vyhláška oznámení o vydání opatření obecné povahy + Národní plán povodí Labe + Národní plán povodí Odry + Národní plán povodí Dunaje 13.01.2016 – 02.02.2016

Oznámení veřejnou vyhláškou vlastníkům lesů o možnosti převzetí lesních hospodářských osnov (dále jen LHO) vypracovaných pro zařizovací obvod Pardubice  12.01.2016 – 02.02.2016

Veřejná vyhláška Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe + Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe  06.01.2016 – 26.01.2016