Úřední deska 2017

– Obecní úřad Starý Mateřov, 530 02

Dokumenty, zde vystavené, visí současně na fyzické úřední desce.

 

NÁZEV DOKUMENTU – VYVĚŠENO – SEJMUTO

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020    22.11.2017 –

Rozpočet roku 2017 vč. změn k 31. 10.    22.11.2017 –

Návrh rozpočtu na rok 2018    22.11.2017 –

Záměr obce – pronájem nebytových prostor v č.p. 34  20.11.2017 –

Záměr obce – prodej části pozemku p.č. 922/3   20.11.2017 –

Záměr obce – narovnání vztahu k pozemku č.st. 18/2   20.11.2017 –

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy; Ministerstvo zemědělství  08.11.2017 –

Oznámení voličům o době a místě konání voleb   05.10.2017 – 22.10.2017

Veřejná vyhláška Rozhodnutí změna územního rozhodnutí 05.10.2017 – 24.10.2017

Oznámení o svolání prvního zasedání OVK   22.09.2017 – 29.09.2017

Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy; Ministerstvo zemědělství 15.09.2017 – 02.10.2017

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků  04.09.2017 – 29.09.2017

Veřejná vyhláška Oznámení zahájení řízení o změně územního rozhodnutí 14.08.2017 – 30.08.2017

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov  04.08.2017 – 14.08.2017

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov  21.06.2017 – 29.06.2017

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov  15.05.2017 – 23.05.2017

Záměr Obce – pronájem bytu v Mateřské škole Starý Mateřov  10.05.2017 – 29.05.2017

Veřejná vyhláška, hromadný předpisný seznam – daň z nemovitých věcí na rok 2017   27.04.2017 – 31.05.2017

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích + situace 24.04.2017 – 10.05.2017

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy – záplavové území významného vodního toku Bylanka 04.04.2017 – 20.04.2017

Schválený závěrečný účet za rok 2016   23.03.2017 –

Schválený rozpočet na rok 2017  + rozpočtová opatření   23.03.2017 –

Rozpočtový výhled na r. 2018-19   23.03.2017 –

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov  15.03.2017 – 23.03.2017

Veřejná vyhláška, Návrh opatření obecné povahy na změnu stanoveného záplavového území a aktivní zóny záplavového území toku Bylanka  13.03.2017 – 30.03.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016     06.03.2017 –

Návrh závěrečného účtu za rok 2016 – 1.část   +   2. část    06.03.2017 – 23.03.2017

Výkazy k 31. 12. 2016 – zveřejněno od 06.03.2017:

OBEC:   Výkaz zisku a ztráty OU 2016     Rozvaha OU 2016    Příloha OU 2016

MŠ:        Výkaz zisku a ztráty MŠ 2016    Rozvaha MŠ 2016    Příloha MŠ 2016

Informace Katastru nemovitostí o vlastnících nedostatečně určených + Seznam parcelVýzva 20.02.2017 –

Veřejná vyhláška, Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek + situace   30.01.2017 – 20.02.2017

Veřejná vyhláška, oprava opatření obecné povahy (odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého) + Opatření obecné povahy   12.01.2017 – 08.03.2017

Veřejná vyhláška, Rozhodnutí (Zelená čtvrť)  02.01.2017 – 07.02.2017

1,088 total views, 23 views today