Evidence odpadních nádob – dotazník

Vážení občané,

dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o součinnost při vyplnění údajů o množství a objemech sběrných nádob, které máte pro účely sběru a svozu odpadu ve Vaší domácnosti k dispozici.

SOP a.s. technologicky připravuje v blízké budoucnosti realizovat, na základě požadavků obcí, vážení jednotlivých nádob na podavači svozového vozu a obcím tak poskytovat výstupy o množství svezených odpadů z jednotlivých nádob.

Již nyní je třeba mít připravenu databázi všech nádob, které jsou u jednotlivých zákazníků – občanů měst a obcí, které obsluhuje SOP a.s., tak, abychom pak mohli pružně a rychle zareagovat a systém co nejdříve s nádobami synchronizovat a celkově spustit.

Proto bychom Vás chtěli požádat v současné době o součinnost s co nejpřesnějším vyplněním letáku, který najdete ve své schránce v nejbližších dnech, případně o vyplnění dotazníku online zde

https://www.click4survey.cz/s4/54521/c81df58c

Zároveň upozorňujeme, že splatnost poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je  31. března 2023.

Po té budou nádoby označeny čárovým kódem, který zaručuje svoz odpadu

Pokud nebude poplatek za obecní systém odpadového hospodářství zaplacen v této lhůtě, nebudou nádoby označeny tímto kódem a nebudou sváženy.