Oznámení o konání výcviku dne 22.03.2023

Správa letiště Pardubice oznamuje, že dne  22. 3. 2023 bude v prostoru rozptylu Mateřov probíhat vojenský výcvik.

Z uvedeného prostoru  bude možno zaznamenat  v době od 8.00 do večerních hodin hluk způsobený střelbou a dýmové efekty.

Výcvik bude probíhat za přísného dodržení bezpečnostních pravidel.

 

npor. Mgr. Iva Machová

Tisková a informační důstojnice

Správa letiště Pardubice