Nový přístroj AED u nás v obci

I naše obec Starý Mateřov se zařadila mezi obce, které mají k dispozici veřejně přístupný automatický externí defibrilátor (AED) – přístroj je dostupný 24/7 bez omezení. Je již plně funkční a je evidován u IZS. Jedná se o přístroj PHILIPS Heart Start FRx + infant/child key, který je umístěn na budově hasičské zbrojnice Starý Mateřov č.p. 199. Přístroj je vybaven i speciálním příslušenstvím pro použití u dětí do 20 kg.

Kód pro otevření boxu v případě nutnosti použití sdělí operační středisko první pomoci na tel. č. 155.

Nyní probíhá jeho zařazení do aplikace Záchranka AED (zachrankaapp.cz)

Školení použití AED pro zájemce z řad široké veřejnosti bude organizováno v nejbližší době. O termínu budete včas informováni.

Pořízení přístroje AED bylo podpořeno dotačním titulem Pardubického kraje.

 

Ve zkratce: Automatizovaný externí defibrilátor je přístroj, který dokáže navést k provedení bezpečné a účinné první pomoci. Je schopen analyzovat křivku EKG. Jedná se o přístroj, který na základě automatické analýzy srdečního rytmu naviguje laika pomocí jednoduchých hlasových pokynů k provedení bezpečné a účinné první pomoci krok za krokem. Dává totiž pokyny pro bezpečnou defibrilaci. Sám po přilepení elektrod na hruď říká, zda pokračovat ve stlačování hrudníku nebo upozorní, že podá život zachraňující výboj. Tento výboj „tzv. defibrilace“ je nejdůležitější úkon, který zvyšuje šance na přežití při náhlé srdeční zástavě. Prioritou postupu zůstává rychlé rozpoznání srdeční zástavy a zahájení stlačování hrudníku.

Více podrobných informací k použití přístroje naleznete zde: AED – automatizovaný externí defibrilátor | zzskvk.cz