Aktuální statistické údaje

Vážení spoluobčané, sdílíme s Vámi aktuální statistické údaje zaslané Krajskou správou ČSÚ v Pardubicích, viz zde

 

Vydali jsme podrobnou analýzu výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v Pardubickém kraji

https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu-pardubicky-kraj-analyza-vysledku-2021

Obdobné publikace byly vydány ve všech krajích – viz odkaz

https://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu?filtr=true&roky=2023,2022&skupiny=17&vlastnosti=12

Publikace obsahují územní srovnání i srovnání v čase, řadu grafů a kartogramů.

 

Dále upozorňuji na elektronickou publikaci Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje 2022

https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-tendence-demografickeho-socialniho-a-ekonomickeho-vyvoje-pardubickeho-kraje-2022

 

Nejčastější jména narozených dětí v roce 2022 (na konci odkazu najdete data za ČR i kraje a grafickou prezentaci)

https://www.czso.cz/csu/czso/popularite-detskych-jmen-loni-vevodili-jakub-s-eliskou

 

Datové publikace s demografickými údaji:

Demografická ročenka ČR 2022 (v kapitole H vnitřní stěhování mezi kraji a mezi okresy)

https://www.czso.cz/csu/czso/demograficka-rocenka-ceske-republiky-2022

 

Demografická ročenka okresů 2013-2022

https://www.czso.cz/csu/czso/demograficka-rocenka-okresu-pxktn147vf

 

Demografická ročenka správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem 2013-2022

https://www.czso.cz/csu/czso/demograficka-rocenka-spravnich-obvodu-obci-s-poverenym-obecnim-uradem-1z4otd0p5r

 

Data za správní obvody obcí s rozšířenou působností ve Veřejné databázi ČSÚ

https://www.czso.cz/csu/czso/spravni-obvody-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2022

 

PŘIPRAVUJEME: Dne 8. 11. 2023 zveřejníme komentář na téma Cestovní ruch v Pardubickém kraji ve 3. čtvrtletí 2023.