Podrobnosti k placení poplatků za svoz odpadu a ze psů na rok 2024

Vážení spoluobčané, sdílíme s Vámi důležité změny v placení poplatků na letošní rok 2024.

Nově zavádíme vydávání registračních známek pro psy.

Prosíme všechny držitele psů, aby se dostavili na obecní úřad, kde Vám bude po zaregistrování Vašeho psa vydána registrační známka. Děkujeme za součinnost.