Aktuální statistické údaje

Vážení spoluobčané, sdílíme s Vámi aktuální statistické údaje zaslané Krajskou správou ČSÚ v Pardubicích, viz.infolist 1_2024

 

Nové statistické výstupy a informace ČSÚ:

Inflace v ČR 2023

https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace

Skládačka k inflaci

https://www.czso.cz/documents/11272/52097173/PAK_inflace.pdf/021eb4bb-f810-4c1d-9a44-d77040dcb09c

Komentáře na aktuální témata v kraji (nezaměstnanost, hrubý domácí produkt)

https://www.czso.cz/csu/xe/aktuality

Statistický bulletin Pardubického kraje s daty za 1. až 3. čtvrtletí 2023

https://www.czso.cz/csu/czso/statisticky-bulletin-pardubicky-kraj-1-az-3-ctvrtleti-2023

Hrubý domácí produkt a další makroekonomické ukazatele za rok 2022 (včetně revize dat roku 2021) v krajích (databáze)

https://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_reg

Ceny nemovitostí 2020-2022 (datová publikace s údaji i za kraje a okresy)

https://www.czso.cz/csu/czso/ceny-nemovitosti-l2qll64pxr

Žáci a absolventi středních škol podle trvalého pobytu – 2022/23 (publikace s daty za ČR, kraje, okresy)

https://www.czso.cz/csu/czso/zaci-a-absolventi-strednich-skol-podle-trvaleho-pobytu-202223

Zaostřeno na ženy a muže (obsáhlá datová publikace)

https://www.czso.cz/csu/czso/zaostreno-na-zeny-a-muze-2023

Senioři ČR v datech (analýza)

https://www.czso.cz/csu/czso/seniori-v-cr-v-datech-ajnoatmxkq

Srovnání krajů 

https://www.czso.cz/csu/czso/srovnani-kraju-ceska-v-jednom-pohledu

 

PŘIPRAVUJEME:

Komentář na téma cestovní ruch v kraji ve 4. čtvrtletí 2023 (zveřejníme 8. 2. 2024).