Uzavírka místní komunikace 27.3.-28.3.2024

Vážení spoluobčané,
z důvodu stavebních prací a napojení inženýrských sítí pro nově budovanou lokalitu bude ve dnech 27. – 28.3.2024 uzavřena místní komunikace v lokalitě U Hřiště, viz foto
Prosíme použijte objízdnou trasu a dbejte pokynů pracovníků stavby