Rozšíření služeb obecního úřadu Starý Mateřov

Vážení spoluobčané,

od 1. dubna 2024 jsme rozšířili služby Obecního úřadu ve Starém Mateřově o ověřování podpisů a kopií listin, dle zákona č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).

Veškeré podrobnosti naleznete na tomto odkazu Ověřování podpisů a listin