Aktuální statistické údaje

Vážení spoluobčané,

v příloze s Vámi sdílíme Aktuální statistické údaje č. 5/2024 zaslané Krajskou správou ČSÚ v Pardubicích, viz. infolist 5_2024

Komentáře na aktuální témata v kraji

(v květnu byla věnována pozornost tématům: kultura, cestovní ruch, sklizeň zemědělských plodin, demografická NEJ obcí a nezaměstnanost)

https://www.czso.cz/csu/xe/aktuality

Dne 17. 5. 2024 ČSÚ zveřejnil definitivní údaje o počtu obyvatel k 31. 12. 2023, resp. k 1. 1. 2024 v podrobném územním členění.

Demografické údaje najdete pod následujícími odkazy:

Počet obyvatel v obcích Pardubického kraje k 1. 1. 2024

Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin v obcích Pardubického kraje k 31. 12. 2023

Obyvatelstvo podle pohlaví a věku ve vybraných městech (nad 5 000 obyvatel) Pardubického kraje k 31. 12. 2023

https://www.czso.cz/csu/xe/mesta_a_obce

Obyvatelstvo Pardubického kraje podle pohlaví a pětiletých věkových skupin v letech 1960 až 2023

https://www.czso.cz/csu/xe/kraj

Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2024 (datová publikace s daty za všechny obce ČR)

https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-9vln2prayv

Věkové složení obyvatelstva 2023 (datová publikace s daty za ČR, regiony soudržnosti, kraje, okresy – jednoletky)

https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva-je6ib60eh0

Další údaje o stavu a pohybu obyvatel v roce 2023 (data ve Veřejné databázi ČSÚ – postupně aktualizováno)

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=30845

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=33155

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=33156

Databáze demografických údajů za obce ČR

https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-obce-cr

Struktura mezd zaměstnanců 2023 (publikace s daty o mediánu mezd, průměrných mzdách podle pohlaví, podle zaměstnání)

https://www.czso.cz/csu/czso/struktura-mezd-zamestnancu-2023

Studenti a absolventi vysokých škol v ČR 2001-2023 (publikace a tisková zpráva ústředí ČSÚ)

https://www.czso.cz/csu/czso/studenti-a-absolventi-vysokych-skol-v-ceske-republice-2001-2023

Ve Veřejné databázi ČSÚ byly zveřejněny údaje o kapacitách a návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu za rok 2023 za menší územní celky

(např. okresy, správní obvody ORP, turistické oblasti, obce).

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31742

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31743

Satelitní účet cestovního ruchu (např. zaměstnaní v cestovním ruchu podle krajů – rok 2022)

https://www.czso.cz/csu/czso/rtsa_cr

Výsledky voleb do Evropského parlamentu ČSÚ zveřejní v neděli 9. 6. 2024 po 23. hodině

https://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-evropskych-voleb-oznami-csu-9-cervna-vecer

PŘIPRAVUJEME:

Dne 4. 6. 2024 zveřejníme komentář na téma Mzdy v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2024

Dne 28. 6. 2024 zveřejníme komentář na téma Obyvatelstvo v Pardubickém kraji v 1. čtvrtletí 2024