Volby do Evropského parlamentu 2009

13. února 2009 byly rozhodnutím prezidenta republiky č. 46/2009 Sb. vyhlášeny volby do Evropského parlametnu, které se uskuteční

v pátek 5. června 2009 od 14 do 22 hodin

a v sobotu 6. června 2009 od 8 do 14 hodin

volební místnost: Mateřská škola Starý Mateřov

Sčítání hlasů bude zahájeno až v neděli 7. června 2009 ve 22 hodin, až bude ukončeno hlasování ve všech zemích Evropské unie.

I občan jiného členského státu Evropské unie má právo volit do Evropského parlamentu. Za podmínky, že nejpozději 22. dubna 2009 bude veden v evidenci obyvatel, a zároveň do 26. dubna 2009 do 16 hodin musí sám požádat u obecního úřadu příslušného dle místa jeho pobytu o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

VÝSLEDKY

k volbám se dostavilo 118 voličů, z 346 možných, tj. 34,10 %

platných hlasů 117; 1 hlas neplatný

Číslo strany Název strany Počet hlasů Počet hlasů v %
4 ODS 48

41,03

33 ČSSD 17

14,53

5 Suverenita 10

8,55

3 Věci veřejné 8

6,84

2 KDU-ČSL 7

5,98

9 Evropská demokratická strana 4

3,42

21 KSČM 4

3,42

22 „Starostové a nezávislí – vaše alternativa“ 4

3,42

24 SNK Evropští demokraté 4

3,42

23 Strana svobodných občanů 3

2,56

1 Libertas.cz 2

1,71

6 Volte pravý blok 2

1,71

26 Strana zelených 2

1,71

8 Česká strana národně socialistická 1

0,85

20 Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy 1

0,85

CELKEM 15 stran

117 hlasů

100 %