Svoz odpadů

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE SVOZU ODPADŮ:

ČTVRTEK ráno

KOMUNÁLNÍ ODPAD každý týden

BIO ODPAD sudé týdny v období 16. – 48. týden (22. 4. 2021 – 2. 12. 2021)

POUŽITÉ ROSTLINNÉ OLEJE v PET lahvích odkládejte na víko popelnice jak s komunálním, tak s bio odpadem.

 

Velkoobjemové kontejnery na VĚTVE a na TRÁVU umístěny u rybníka.

 

MODRÉ KONTEJNERY na papír – sudé týdny ve středu, liché týdny v pátek

ŽLUTÉ KONTEJNERY na plasty – odvoz každý čtvrtek (příp. v pátek)

POPELNICE NA SVOZ BIOLOGICKÉHO ODPADU K VYZVEDNUTÍ u hasičské zbrojnice, po předchozí domluvě na obecním úřadě.

Do nádob na bioodpad lze odkládat:

z domácnosti – jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, odpad ze zeleně v domácnosti, skořápky z vajíček a ořechů, slupky z citrusových plodů, zbytky pečiva a obilnin, kávový odpad vč. filtrů, čajový odpad, čajové sáčky.

ze zahrady – tráva, listí, plevel, košťály, seno, sláma, podestýlka, hobliny, piliny, popel ze dřeva, jemné nebo drcené větve.

Do nádob na bioodpad nepatří:

komunální odpad, papír, plasty, sklo, kovy, textil, léky, barviva, saponáty, čisticí prostředky, baterie, minerální oleje, silné větve, živočišné zbytky (maso, kůže, kosti), exkrementy zvířat.

Svoz odpadu ve Starém Mateřově

Nejčastější chyby při třídění domácího odpadu ke stažení zde

Bližší informace o třídění zde.