Navýšení rozsahu dopravy MHD od 12. 4. 2021

Vážení cestující,

v pondělí 12. dubna dochází ke změnám jízdních řádů, které pro pracovní dny následujícím způsobem rozšíří nabídku městské dopravy:

 ·       linka 1 – bude provozována v intervalu 15 minut, stále ve zkrácené trase

·        linka 4 – obnovuje provoz

·        linka 5 – spoje linky pojedou v ranní i odpolední provozní špičce v intervalu 12 minut

·        linka 6 – spoje linky pojedou v ranní i odpolední provozní špičce v intervalu 12 minut, v provozu opět ranní spoj ze Starého Hradiště (Staré Hradiště,,hostinec odj. 07:34)

·        linky 8/88 – spoje linky pojedou v ranní i odpolední provozní špičce v intervalu 12 minut

·        linka 13 – spoje linky pojedou v ranní i odpolední provozní špičce v intervalu 12 minut

·        linka 26 – obnovuje provoz (i nadále však trvá omezení, kdy spoje směr Dubina neobsluhují zastávku Hlaváčova)

V návaznosti na obnovení prezenční formy výuky na základních školách dojde nad rámec výše uvedených změn ke stejnému datu i k těmto dalším úpravám:

·        linka 18 – pojede ranní spoj (Hlavní nádraží odj. 07:08) do Černé u Bohdanče a opačný (Černá u Bohdanče,,sever odj. 07:30) zpět

·        linka 19 (zajišťuje dopravu pro základní školu v Pardubičkách) – zahajuje provoz

·        linka 24 – spoj v 06:39 ze zast. Hlavní nádraží pojede až do Čepí, odsud zpět v 07:07

·        linka 29 – obnovuje provoz

·        linka 910 – obnovuje provoz

Odjezdové časy spojů pro pracovní dny naleznete ve sloupci Školní prázdniny (obecně žlutý, v případě linek s výlukovým jízdním řádem pak prostřední bílý sloupeček). Linky 19 a 29 jedou podle prvního sloupce jízdních řádů.

Víkendové dopravy se žádná změna netýká.

Zdroj: web DpmP

 

 

Vážení cestující,

v neděli 7. března 2021 vstupují v platnost rozsáhlé změny v jízdních řádech. Jejich obsáhlost je dána především zahájením rekonstrukce nadjezdu u nemocnice v Kyjevské ulici, která z místa na dlouhou dobu vyloučí veškerou dopravu včetně městské, a dále pak ze strany Pardubického kraje nebo příslušných obcí upravenou objednávkou dopravy na příměstských linkách. K dílčím úpravám pak dochází i u linek zajišťujících svoz zaměstnanců do průmyslové zóny ve Starých Čívicích.

Změny na lince č. 24

pracovní dny – zrušen večerní spoj do Starého Mateřova (Hlavní nádraží odj. 18:25) a vratný zpět

víkend, svátky – zrušen dopolední spoj do Starého Mateřova (Hlavní nádraží odj. 11:00) a vratný zpět

Zdroj: web DpmP