Restaurace U Lípy – anketa

Vážení spoluobčané,

Tak jak bylo přislíbeno, sdílíme s Vámi výsledky ankety spokojenosti se službami poskytovanými v Restauraci U Lípy. Celkově jsme obdrželi 72 vyplněných anketních lístků z mateřovských domácností. Některé z nich, nebyly vyplněny ve všech oblastech, dva byly doručeny až po uzavření ankety, a tedy nebyly započteny. Na první otázku týkající se spokojenosti s otvírací dobou bylo 77 pozitivních a 105 negativních reakcí. Na druhý dotaz směřující ke kvalitě jídla a pití se sešlo 57 kladných a 120 záporných odpovědí. K třetí oblast zabývající se cenami jídel a pití ve vztahu k lokalitě hodnotilo 61 respondentů kladně a 121 záporně. Poslední dotaz hodnotil spokojenost s přístupem obsluhujícího personálu ta byla hodnocena 74 kladnými a 113 zápornými odpověďmi. Jelikož jsme od občanů obdrželi i nespočet komentářů mimo odpovědi na anketní otázky, doplnili jsme jejich obsah do hodnocení, přičemž 13 komentářů bylo pozitivních a 66 negativních. Většina komentářů se bohužel týkala přístupu provozovatele a nerovného přístupu k zákazníkům. Výsledky ankety byly prezentovány nejprve zastupitelům, provozovatelce restaurace a její právní zástupkyni. V reakci na výstupy z jednání se zastupiteli obce provozovatelka žádost o snížení nájmu odvolala.

Všem občanům, kteří vyjádřili svůj názor děkujeme