Vítání občánků

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat, že Obec Starý Mateřov připravuje přivítání nových, malých obyvatel. 

V případě, že máte o přivítání Vašeho děťátka zájem, prosíme Vás, abyste se přihlásili na Obecním úřadě a to tak, že vyplněnou a podepsanou přihlášku k vítání občánků doručíte osobně nebo do schránky na Obecní úřad, příp. zašlete e-mailem na adresu obec@starymaterov.cz

Přihlášku si můžete stáhnout zde.

Vítání občánků se mohou účastnit děti ve věku 0 – 2 let,  které mají v době podání žádosti trvalý pobyt ve Starém Mateřově. 

O termínu a konkrétním čase konání budou rodiče, kteří své dítě k vítání nahlásili, informováni prostřednictvím pozvánky, která jim bude zaslaná na jimi uvedenou adresu.

V případě dotazů můžete kontaktovat zastupitelku Janu Tichou  na tel. 792 779 964.

Prosíme o doručení přihlášky do 15.10.2021