Pejskařům

Vážení Pejskaři,     

zdvořile Vás všechny žádáme o uklízení exkrementů po svých svěřencích v rámci katastru naší obce. Výskyt psích exkrementů na chodnících, v plochách zeleně, případně i na dětských hřištích, je velice negativně vnímám ze strany ostatních občanů Starého Mateřova. Psí exkrementy navíc představují významné riziko infekčního onemocnění především pro malé děti, které s nimi můžou přijít do úzkého kontaktu. Tento problém je proto ještě závažnější, jde-li o výskyt psích exkrementů v místech určených pro hru dětí. Množství psích nečistot v obci souvisí zejména s nechutí některých majitelů po svých psech uklízet. Úklidem po svých miláčcích projevíte svou inteligenci a sounáležitost s ostatními „mateřováky“.

Děkujeme všem, kteří již tak činí!

Budeme moc vděčni za pomoc a za hezčí Mateřov.

Vaši zastupitelé

Pět košů na psí exkrementy v ulicích Přerova - Přerov - Nejlepší adresa