Aktuální statistické údaje

Vážení spoluobčané,

 

sdílíme s Vámi aktuální statistické údaje zaslané Krajskou správou ČSÚ v Pardubicích, viz. infolist 2_2024

 

Nové publikace a datové výstupy ČSÚ:

 

Komentáře na aktuální témata v kraji (výzkum, vývoj a informační technologie, cestovní ruch, nezaměstnanost, ceny nemovitostí, ekonomické subjekty, stavební povolení a bytová výstavba v kraji)

https://www.czso.cz/csu/xe/aktuality

 

Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje)

https://www.czso.cz/csu/czso/ceska-republika-v-mezinarodnim-srovnani-vybrane-udaje-2023

https://www.czso.cz/csu/czso/cesko-ma-nejvice-stredoskolsky-vzdelanych-v-ramci-eu

 

Kraje České republiky 2022 (datová publikace ve Veřejné databázi ČSÚ)

https://www.czso.cz/csu/czso/kraje-ceske-republiky-2022

 

Zemřelí podle zkráceného seznamu příčin smrti v ČR a krajích – pololetní data

https://www.czso.cz/csu/czso/zemreli-podle-zkraceneho-seznamu-pricin-smrti-v-cr-a-krajich-pololetni-data-ozhketasyv

https://www.czso.cz/csu/czso/covid-19-se-v-zebricku-hlavnich-pricin-smrti-propadl

 

Vzdělávání dospělých v České republice (šetření AES) – 2022 (publikace s daty za ČR)

https://www.czso.cz/csu/czso/vzdelavani-dospelych-v-ceske-republice-setreni-aes-2022

 

Nové číslo časopisu Statistika a My (téma Zdraví)

https://www.statistikaamy.cz/casopis-statistika-a-my

 

PŘIPRAVUJEME:

Komentář ke mzdám v kraji za rok 2023 (zveřejníme 5. 3. 2024), komentář k počtu a pohybu obyvatel v kraji za rok 2023 (zveřejníme 20. 3. 2024).