Strojní čištění komunikací – 19.3.2024

V úterý 19.3.2024 od 7:00 hod bude probíhat v naší obci čištění komunikací a krajnic vozovek.
Prosíme, přeparkujte si svá vozidla na vhodná místa, aby mohl být proveden úklid i u Vás.
Neparkujte v tento den svá vozidla na veřejných prostranstvích.
V lokalitě „DOMEC“ prosíme o přeparkování vozidel mimo chodníky.
Děkujeme za součinnost!