Zápis dětí do ZŠ

Pro děti s trvalým pobytem Starý Mateřov je spádovou základní školou ZŠ Štefánikova, Pardubice.

Samozřejmě můžete podávat přihlášky i do jiných škol, dle Vašich preferencí.

Zápis do 1. ročníků ZŠ proběhne v Pardubicích ve dnech 17. – 18. 4. 2024.

Od pondělí 18. 3. 2024 se v aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu/ otevírá možnost online si vyplnit žádost, kterou si rodiče následně vytisknou a donesou v uvedeném termínu do školy k zápisu. Teprve podáním žádosti o přijetí nebo odklad školní docházky začne řízení. Samotné vyplnění v aplikaci nestačí, je to podpora k vyplnění žádosti a sledování stavu řízení.

Výsledky zápisu budou ředitelé vyvěšovat 10. 5. 2024.