Místo zpětného odběru

sběrné místo: odkládejte před levá vrata u hasičské zbrojnice

TISKOVÉ ZPRÁVY

 

SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU – čtvrtek ráno, společností SOP a.s., Přelouč

  • KOMUNÁLNÍHO každý týden;
  • BIOLOGICKÉHO v sudé týdny (16. – 48. týden roku, tj. 22. 4. 2021 – 2. 12. 2021);
  • POUŽITÉHO ROSTLINNÉHO OLEJE každý týden (přepálený olej z domácností shromažďujte do uzavíratelné plastové (PET) lahve, kterou následně položte na popelnici při svozu komunálního či bio odpadu).

Velkoobjemové kontejnery na VĚTVE a na TRÁVU umístěny v areálu sportovního klubu.

MODRÉ KONTEJNERY na papír – sudé týdny ve středu, liché týdny v pátek

ŽLUTÉ KONTEJNERY na plasty – odvoz každý čtvrtek (příp. v pátek)

 

Zvon na kovový odpad naleznete u kontejnerů u obecního úřadu:

P1070719 kovy       P1070720 kovy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bližší informace ke svozu odpadu v obci ke stažení zde

Nejčastější chyby při třídění domácího odpadu ke stažení zde

Bližší informace o třídění ZDE