Místo zpětného odběru

sběrné místo: odkládejte před levá vrata u hasičské zbrojnice

TISKOVÉ ZPRÁVY

 

SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU – čtvrtek ráno, společností SOP a.s., Přelouč

  • KOMUNÁLNÍHO každý týden;
  • BIOLOGICKÉHO v sudé týdny (16. – 48. týden roku 2020)

 

speciální černá popelnice na použité rostlinné oleje (u kontejnerů u obecního úřadu)

(použitý přepálený olej z domácností shromažďujte do uzavíratelných plastových (PET) lahví, které následně vhoďte do otvoru nádoby k tomu určené).

P1070723

P1070724

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zvon na kovový odpad naleznete u kontejnerů u obecního úřadu:

P1070719 kovy       P1070720 kovy