Místo zpětného odběru

sběrné místo: odkládejte před levá vrata u hasičské zbrojnice

TISKOVÉ ZPRÁVY

 

SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU – čtvrtek ráno, společností SOP a.s., Přelouč

  • KOMUNÁLNÍHO v liché týdny (31. – 47. týden; poté každý týden r. 2018)
  • BIOLOGICKÉHO v sudé týdny (32. – 46. týden roku 2018)

 

speciální černá popelnice na použité rostlinné oleje (u kontejnerů u obecního úřadu)

(použitý přepálený olej z domácností shromažďujte do uzavíratelných plastových (PET) lahví, které následně vhoďte do otvoru nádoby k tomu určené).

P1070723

P1070724

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zvon na kovový odpad naleznete u kontejnerů u obecního úřadu:

P1070719 kovy       P1070720 kovy